Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Nové grantové programy odboru informatiky

PC
Na svém posledním zasedání schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina dva nové grantové programy Fondu Vysočiny za oblast informačních technologií.
 

 
 
  • Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009“ – cílem programu je zvýšení povědomí obyvatel kraje Vysočina o možnostech informačních technologií a jejich přiblížení nejširším vrstvám veřejnosti, stejně jako podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Program je rozdělen na dva tituly – titul A/ Popularizace informačních technologií a titul B/ Vzdělávání v oblasti informačních technologií. Podpora bude činit 50% celkových nákladů projektu u obou titulů. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 17. dubna 2009.
  • Metropolitní sítě X - 2009“ – účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury, pomoc při budování obecních sítí zapojením více subjektů v obci do jedné sítě a budování rozsáhlejších sítí podporujících komunikaci orgánů veřejné správy. Program je také zaměřen na podporu tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím. I tento grantový program bude rozdělen na dva tituly – titul A/ obce do 1500 obyvatel (podpora bude činit 60% celkových nákladů na projekt) a titul B/ obce nad 1500 obyvatel (podpora bude činit 40% celkových nákladů na projekt. Rozhodující pro zařazení do titulů bude počet obyvatel stanovený k 1.1.2008 ČSÚ.  Své žádosti posílejte do 10. dubna 2009.

 

I tentokrát bude možné v těchto grantových programech podávat žádosti elektronickou cestou prostřednictvím služby eDotace – www.kr-vysocina.cz/edotace. Veškeré bližší podmínky jsou popsány ve výzvách jednotlivých programů. Emaily s žádostmi bude třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat, jinak nebude úkon právně platný. V případě elektronické žádosti je právní subjektivita doložena právě platným zaměstnaneckým kvalifikovaným certifikátem a odpadá tak předkládání „papírové“ verze dokladů o právní subjektivitě žadatele. Rádi bychom tímto vyzvali potencionální žadatele aby co nejvíce používali zmíněné elektronické formuláře!

 

Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formuláře žádosti pro „papírové“ podání jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, k technickým otázkám poskytnou odborné konzultace pracovníci uvedení v jednotlivých Výzvách.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2009 / 16.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze