Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nové grantové programy odboru informatiky

PC
Na svém posledním zasedání schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina dva nové grantové programy Fondu Vysočiny za oblast informačních technologií.
 

 
 
  • Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009“ – cílem programu je zvýšení povědomí obyvatel kraje Vysočina o možnostech informačních technologií a jejich přiblížení nejširším vrstvám veřejnosti, stejně jako podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Program je rozdělen na dva tituly – titul A/ Popularizace informačních technologií a titul B/ Vzdělávání v oblasti informačních technologií. Podpora bude činit 50% celkových nákladů projektu u obou titulů. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 17. dubna 2009.
  • Metropolitní sítě X - 2009“ – účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při vytváření základní komunikační infrastruktury, pomoc při budování obecních sítí zapojením více subjektů v obci do jedné sítě a budování rozsáhlejších sítí podporujících komunikaci orgánů veřejné správy. Program je také zaměřen na podporu tvorby projektové dokumentace, nákupu klíčových technologických prvků sítí a základních prostředků pro jejich připojení k veřejnému internetu a páteřním sítím. I tento grantový program bude rozdělen na dva tituly – titul A/ obce do 1500 obyvatel (podpora bude činit 60% celkových nákladů na projekt) a titul B/ obce nad 1500 obyvatel (podpora bude činit 40% celkových nákladů na projekt. Rozhodující pro zařazení do titulů bude počet obyvatel stanovený k 1.1.2008 ČSÚ.  Své žádosti posílejte do 10. dubna 2009.

 

I tentokrát bude možné v těchto grantových programech podávat žádosti elektronickou cestou prostřednictvím služby eDotace – www.kr-vysocina.cz/edotace. Veškeré bližší podmínky jsou popsány ve výzvách jednotlivých programů. Emaily s žádostmi bude třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat, jinak nebude úkon právně platný. V případě elektronické žádosti je právní subjektivita doložena právě platným zaměstnaneckým kvalifikovaným certifikátem a odpadá tak předkládání „papírové“ verze dokladů o právní subjektivitě žadatele. Rádi bychom tímto vyzvali potencionální žadatele aby co nejvíce používali zmíněné elektronické formuláře!

 

Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formuláře žádosti pro „papírové“ podání jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Martina Rojková, tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, k technickým otázkám poskytnou odborné konzultace pracovníci uvedení v jednotlivých Výzvách.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2009 / 16.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies