Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009“, nový grantový program Fondu Vysočiny

Fond Vysočiny
Zastupitelstvo kraje vyhlásilo na svém březnovém zasedání nový grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a třídění využitelných složek odpadů s názvem „Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009“.
 

 
 

Žadatelé z řad měst, městysů, obcí a jimi zřizovaných organizací mohou žádat o finanční podporu v rozpětí 4 – 80 tis. Kč při minimální finanční spoluúčasti žadatele 20%. Uznatelnými náklady v projektu jsou informační materiály a akce k řešeným opatřením programu; materiály šetrné k životnímu prostředí; nádoby na třídění využitelných složek odpadu do interiéru s objemem max. 240 litrů, financované do max. 50 % celkových nákladů projektu a zpracování strategického materiálu obce, úřadu, zřizované organizace obsahující environmentální procesy k předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k ŽP a třídění využitelných složek odpadů do max. 20 % celkových nákladů projektu.

 

Výzva s podrobným popisem grantového programu a formulář žádosti o podporu jsou umístěny na internetové adrese www.fondvysociny.cz nebo na www.kr-vysocina.cz. Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu do 15. 5. 2009.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.3.2009 / 12.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze