Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo o rozdělení dotací z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009

Ilustrační foto
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) byla letos přiznána celkem 620 obcím do 1500 obyvatel. Kraj Vysočina tak v rámci POVV rozdělí více než 81 milionů korun. Rozhodlo tak Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém dnešním zasedání. Nejvíce žádostí obce tradičně podaly na opravy místních komunikací (159), následují opravy kulturních zařízení (78) a obecních úřadů (76). Tyto tři typy žádostí tvoří více jak polovinu všech projektů. „Obce ale budou za peníze z tohoto programu opravovat například i školy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, hřbitovy, hasičské zbrojnice a nově také veřejné vodovody a kanalizace,“ dodal radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
 

 
 

Kraj přispívá na projekty u obcí nad 300 obyvatel až na polovinu nákladů, u menších obcí to může být až 60 procent. Maximálně kraj na jeden projekt přispěje letos částkou 134 tis. Kč, což je o 18 tis. Kč více než v loňském roce. U obcí oceněných čestným uznáním v soutěži Vesnice roku až 150 tis. Kč. Dotaci získala každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami POVV. Přehled schválených dotací bude zveřejněn na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci dokumenty odborů krajského úřadu/odbor regionálního rozvoje/rozvoj a obnova venkova.

 

U projektů se schválenou podporou bude následně provedena příslušnou obcí s rozšířenou působností tzv. kontrola připravenosti akce a po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí podpory a dotace bude následně převedena na účet obce.

 

  • Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel.: 564 602 541
    e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.3.2009 / 10.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze