Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad snižuje úředníkům rozpočet na platy o 3 %

Ilustrační foto
Ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina po konzultacích v užším vedení úřadu i Rady kraje Vysočina rozhodl snížit rozpočet finančních prostředků na platy zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu na rok 2009, a to o 3 %. V důsledku tohoto opatření bude na odměňování úředníků k dispozici celkem o 6 038 tis. Kč méně, než bylo předpokládáno při schvalování rozpočtu kraje.
 

 
 

Jde o krok, který navazuje na radou kraje přijatou Strategii kraje Vysočina pro období hospodářské krize (viz usnesení rady kraje 0384/09/2009/RK ze dne 3. 3. 2009), konkrétně na bod 1.13 tohoto dokumentu. Uvedená částka v sobě zahrnuje především hrubý plat, ale také odpovídající pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Prostor pro hrubý plat každého jednotlivého úředníka kraje se po očištění od povinných odvodů v roce 2009 zúží průměrně o 11 tis. Kč.

 

Důvodem rozhodnutí je snaha přispět i ze strany krajských úředníků ke zmírnění dopadů hospodářské krize na bilanci příjmů a výdajů krajského rozpočtu a snaha vyjádřit solidaritu s obyvateli i firmami v kraji, kterým prudký pokles hospodářské výkonnosti přináší často i existenční potíže. Uspořené prostředky budou použity v rámci hospodaření kraje. Mohou částečně pomoci při krytí výpadku v příjmech krajského rozpočtu (lze očekávat podstatné snížení daňových příjmů oproti původně plánovaným hodnotám), anebo mohou být věnovány na posílení investic kraje rozvojové povahy. Pochopitelně se jedná o opatření, které nemůže mít měřitelný vliv na takové parametry, jako jsou např. nezaměstnanost v regionu a počet volných pracovních míst, výše hrubého domácího produktu atd. I kapka v moři však může mít svůj smysl, a to především pro prohloubení sounáležitosti mezi krajem a jeho zaměstnanci a pro prohloubení vzájemné solidarity obyvatel kraje. Pokud by byl příklad krajského úřadu následován i dalšími subjekty, mohlo by opatření získat i faktický regionální ekonomický význam.

 

  • Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina
    e-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.3.2009 / 10.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze