Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina bude žádat další evropské peníze na dopravní infrastrukturu

logo
Dalších pět žádostí ke spolufinancování modernizace komunikací II. a III. třídy předloží do konce letošního května kraj Vysočina na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Projekty za zhruba 130 mil. korun budou zahájeny ještě v letošním roce.
 

 
 

Žádosti o podporu projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod:

 

  • II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 - jedná se o rekonstrukci mostu, který převádí silnici II/129 přes dálnici D1. Most je ve stavebním stavu V.
  • II/409 Počátky – průtah – kompletní rekonstrukce vozovky silnice II/409 a III/13417 v celkové délce cca 550 m. Souběžně budou městem Počátky realizovány chodníky a parkovací stání. Rekonstruovaný úsek silnice II/409 navazuje přímo na silnici II/132, která je součástí Páteřní silniční sítě kraje Vysočina.
  • II/360 Jimramov - Horka - podchycení silničního tělesa silnice II/360 a rekonstrukce silnice v délce 117 m. Silnice II/360 je součástí Páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Na tuto akci navazuje připravovaná akce „II/357 Strachujov - Jimramov“, která řeší rozšíření silnice II/357 v délce 983 m.
  • III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi - kompletní rekonstrukce vozovek uvedených silnic. Souběžně budou městysem Nová Cerekev realizovány chodníky a parkovací stání.
  • III/3993 Naloučany – most – jedná se o most mezi obcemi Naloučany a Ocmanice; stávající dvoupolový most je ve špatném technickém stavu, nepřevede stoletou vodu, je jednou z příčin záplav obce Naloučany; za mostem je umístěno mostní provizorium v důsledku povodní z roku 2005, nový most je navržen jako jednopolový, který s rezervou převede stoletou vodu; projektové řešení nového mostu je zasazeno do studie protipovodňových opatření obce Naloučany

 

„Pokud uspějí projektové žádosti, bude 85 % způsobilých výdajů spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a 7,5 % ze státního rozpočtu České republiky. Akce „II/129 Humpolec – most ev.č. 129-011“, akce „II/360 Jimramov – Horka“ a akce „III/3993 Naloučany – most“ jsou schváleny k realizaci z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2009. Jejich přesunutím do ROP Jihovýchod budou v krajském rozpočtu uvolněny prostředky na další stavby menšího rozsahu,“ doplnil Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.3.2009 / 10.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze