Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

První zahraniční cesta hejtmana vedla na Ukrajinu

Ilustrační foto
Začátkem března navštívil pracovně hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek s doprovodem na tři dny partnerský region Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Z vedení kraje Vysočina se této cesty zúčastnili Libor Joukl, náměstek hejtmana, Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina a Ivan Kameník, zástupce Krajské hospodářské komory kraje Vysočina.
 

 
 

Účelem této pracovní cesty bylo představení nového hejtmana, diskuse o konkrétních projektech spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2009, včetně osobní návštěvy a prohlídky možných projektů realizace. Dalším cílem byla výměna kontaktů mezi hospodářskými komorami obou regionů, navázání spolupráce a příprava podnikatelské mise, která proběhne v letošním roce.

 

Jiří Běhounek a Mychajlo Kičkovský podepsali Společené prohlášení reprezentantů partnerských regionů – jedná se o vyjádření vůle vytvořit podmínky pro realizaci těchto společných projektů v roce 2009:

-          investiční akce ve školství/vzdělání (Strymba, Lazeščyna – pokračování projektů – topení, sociální zázemí);

-          investiční akce v sociální oblasti (Tjačiv – zařízení pro postižené děti, požadavek: dveře a okna);

-          účast turistických (cestovních) firem na Mezinárodní výstavě Tureurocentr Zakarpattya 2009 (11. – 13. 9. 2009 v Užhorodě);

-          organizace česko-ukrajinských táborů pro děti a mládež v obci Strymba a Lazeščyna Rachivského okresu dle možností;

-          návštěva delegace a výměna zkušeností v odvětví školství, kultury, zdravotnictví.

Po návratu z pracovní cesty se uskuteční zasedání Stálé konference, která byla jmenována hejtmanem na základě Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, a v níž jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje. Realizace konkrétních projektů je totiž podmíněna schválením Stálé konference.

 

Zdeněk Kadlec představil nový propagační materiál dobročinného fondu ViZa. Dobročinný fond ViZa byl zřízen proto, aby pomáhal naplňovat partnerství uzavřené mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, a to především realizací společných projektů a vzájemných aktivit. Do budoucna je však otevřen pro zapojení také dalších partnerských regionů, právnických i fyzických osob, institucí i jiných subjektů.

 

Jiří Běhounek pozval zástupce partnerského regionu na návštěvu Vysočiny a navrhl spojení této návštěvy se zahájením Mezinárodního festivalu Petera Dvorského dne 1. srpna 2009.

 

Mychajlo Kičkovský oficiálně poděkoval zastupitelce kraje Vysočina Janě Fischerové za pomoc a podporu při jednáních Rady Evropy, kterého se oba účastní.

 

Jiří Běhounek, Zdeněk Kadlec, Josef Nedvěd a Vasyl Samandrula obdrželi od ukrajinských kolegů ocenění za zásluhy na rozvoji partnerství kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

 

K dobrému průběhu a úspěchům jednání přispěl velkou měrou i konzul František Lokaj (Generální konzulát ČR ve Lvově). Díky osobnosti pana konzula byla mezi krajem Vysočina a Generálním konzulátem navázána aktivní a dobré spolupráce.

 

Při návštěvě Zakarpatí nezapomněli představitelé Vysočiny u příležitosti výročí narození (7. 3. 1850) položit věnce k bustě T.G. Masaryka v Užhorodě. Setkali se zde rovněž s krajanskými spolky, s nimiž kraj Vysočina již dlouhodobě spolupracuje.

 

  • Kateřina Nedvědová, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad kraje Vysočina
    e-mail: nedvedova.k@kr-vysocina.cz
 

První zahraniční cesta hejtmana vedla na Ukrajinu

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.3.2009 / 10.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze