Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize

Kraj Vysočina je podobně jako ostatní kraje postižen negativními vlivy hospodářské krize. Ačkoli intenzitu postižení bude možné komplexně zhodnotit až s určitým časovým zpožděním, již nyní je zřejmé, že Vysočina patří k více postiženým regionům v České republice, a to zejména díky poměrně citlivé struktuře průmyslu. Rada kraje Vysočina dnes schválila dokument – Strategii kraje Vysočina pro období hospodářské krize a pověřila hejtmana Jiřího Běhounka sestavením skupiny odborníků pro řešení problematiky dopadů hospodářské krize na obyvatele a podnikatelské subjekty v kraji Vysočina.
 

 
 

„Krize dopadá na obyvatele i podnikatelské subjekty kraje Vysočina. Obtížná situace nastává především pro občany v produktivním věku, kteří ztratili práci a nemohou nalézt novou. Přestože si kraj uvědomuje, že není v jeho možnostech významným způsobem zasáhnout do vývoje ekonomických parametrů a eliminovat nepříznivý hospodářský vývoj, považuje za vhodné přijmout strategii a následně dle takového dokumentu uskutečnit opatření, která by vhodně doplnila kroky realizované vládou a ministerstvy a která mohou, byť jen dílčím způsobem, zmírnit dopady hospodářské krize v území kraje,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

„Navržená strategie vychází mimo jiné z přesvědčení, že zachování funkčního podnikatelského subjektu a udržení pracovního místa v době krize jsou hodnoty nesrovnatelně vyšší kvality než nalezení zdrojů pro zvýšení pomoci nezaměstnaným a lidem s nedostatečnými příjmy. Dále vychází z předpokladu, že úsporná opatření, tedy pouhé krácení výdajů z rozpočtu kraje, by v této situaci byla kontraproduktivní a krizovou situaci by ještě prohlubovala. Jako účelné a v mezích možností účinné řešení se jeví dosáhnout dílčí změny ve struktuře výdajů z rozpočtu kraje tak, aby především byly posíleny strategické, další růst stimulující a budoucí úspory přinášející investice, a to i na úkor běžných, „provozních“ výdajů. Je však nezbytné udržet stabilitu hospodaření kraje a cash flow,“ shrnul náměstek hejtmana Libor Joukl.

 

„Vznikající krizi kraj částečně reflektoval již při sestavování rozpočtu na rok 2009 - rozpočet daňových příjmů kraje je na úrovni 97 % skutečnosti roku 2008,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

 

Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize je veřejně dostupná na www.kr-vysocina.cz.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2009 / 3.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze