Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Skládka nebezpečného odpadu v Pozďátkách přechází na nového vlastníka. Začíná dlouhá cesta nápravy této ekologické zátěže

skládka nebezpečných odpadů Pozďátky
2. února letošního roku rozhodla Vláda ČR o odkupu skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Nejvýznamnější ekologická zátěž našeho regionu tak po více než deseti letech po havárii přechází z vlastnictví soukromé zahraniční firmy Logika s.r.o. do majetku státního podniku DIAMO, prostřednictvím kterého stát zajistí sanaci této zátěže za stovky milionů korun. Celému procesu bude předcházet zpracování analýzy rizik, studie proveditelnosti a projektu sanace.
 

 
 

Cílem usnesení vlády je zajistit sanaci skládky v Pozďátkách. Ke splnění tohoto cílu je nutno splnit tyto dílčí kroky:

 

1.      Odkoupení skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách  od firmy Logika s.r.o., státním podnikem DIAMO z jeho vlastních zdrojů za 23 033 014 Kč.

- za koordinace MPO a MŽP byla 25. února 2009 uzavřena kupní smlouva  mezi státním podnikem DIAMO a společností Logika s.r.o.

- 26. února 2009 státní podnik DIAMO předložil tuto kupní smlouvu Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Třebíč za účelem zahájení řízení o vkladu vlastnického práva

 

2.      Zpracování a předložení žádosti na financování sanace skládky  z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Oblasti podpory 4.2  - Odstraňování starých ekologických zátěží

- státní podnik DIAMO má do 31. července 2009 zajistit zpracování analýzy rizik, studii proveditelnosti a projekt sanace skládky a následně  předložit žádost na MŽP do 30. září 2009

- probíhá vyhledávání a získávání informací k předmětné skládce

- v návaznosti na uzvření kupní smlouvy jsou realizována výběrová řízení na zpracovatele předmětných dokumentací

- vše je připravováno a realizováno s cílem splnit termíny

 

3.      Zajistit  financování a realizaci okamžitých havarijních opatření v roce 2009

- jedná se o havarijní opatření k zamezení další přímé kontaminace vytékajícími vodami z drenážního systému a vytvoření podmínek pro vlastní sanaci skládky

- na Krajský úřad kraje Vysočina je podaná žádost o povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod (tzv. povolení k nakládání s vodami)

 

V návaznosti na projednání žádosti o povolení k nakládání s vodami se předpokládá, že na konci měsíce března dojde k  zahájení čištění kontaminovaných podzemních vod na modulové kontejnerové stanici pro čištění těchto vod, která bude umístěna v areálu skládky.

 

„Kraj Vysočina ve spolupráci se státním podnikem DIAMO bude nyní i nadále informovat veřejnost o aktuálním dění a postupu přípravy a realizace sanačních prací.  Důležité informace budeme za pomoci obce zveřejňovat na místní veřejné vývěsní desce,“ informoval  radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství Josef  Matějek.

 

Z materiálů státního podniku Diamo zpracovala:

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2009 / 3.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze