Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pokračuje pravidelná podpora obnovy značení nejen pěších turistických tras ale i cyklotras v kraji Vysočina

turistické značky
Rada kraje Vysočina dnes na svém jednání rozhodla poskytnout dotaci Klubu českých turistů (ústředí) ve výši 200 tis. Kč na zajištění obnovy a údržby značení všech cyklotras na území kraje Vysočina. Dále rada kraje doporučila zastupitelstvu uvolnit finanční částku ve výši 200 tisíc korun Klubu českých turistů Vysočina, o. s. jako finanční spoluúčast kraje na financování pravidelné údržby značení pěších turistických tras v kraji Vysočina. Oblastní Klub českých turistů Vysočina, o. s. v letošním roce plánuje obnovu značení pěších turistických tras jejíž náklady jsou v letošním roce rozpočtovány částkou ve výši 378 tis. Kč.
 

 
 

Kraj Vysočina poskytuje dotace na údržbu značení pěších turistických tras na území regionu již od roku 2003. KČT Vysočina, o. s. eviduje na území kraje Vysočina 3 000 km turistických tras, značení u těchto tras je každoročně kontrolováno a u 1/3 vyznačených tras je provedena kompletní obnova (tzn. „přetírání“ značek) a též je každoročně obnoven nátěr 1/5  všech směrovníků, stojanů a rámů s turistickými vývěsními mapami. Kromě údržby značení je provedena prohlídka, případně zprůchodnění všech tras, doznačení nebo přeložení tras v důsledku např, těžby dřeva a zničení značek, neprůchodnosti tras a pod., též je provedena výměna poškozených nástěnných turistických map za nové. Údržbu značení provádějí za symbolickou odměnu členové Klubu českých turistů. V kraji Vysočina má KČT Vysočina, o. s. 105 kvalifikovaných značkařů. 

 

Krajské peníze každoročně pomáhají obnovit více než 1000 km pěších turistických tras v regionu. „Od roku 2003 poskytl kraj Vysočina oblastnímu Klubu českých turistů Vysočina, o. s. cca 950 tis. Kč. Poskytnuté dotace pokrývají část nákladů spojených s údržbou značení pěších turistických tras,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský. 

 

V kraji Vysočina je vyznačeno více než 2300 km cyklotras. Jejich pravidelnou každoroční údržbu provádí KČT (ústředí). Kraj Vysočina spolupracuje s tímto KČT již od roku 2006.  Souhrn dotací poskytnutých krajem Vysočina představuje částku 400 tis. Kč. Poskytnuté dotace pokrývají náklady na výrobu a instalaci chybějících prvků značení.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2009 / 3.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies