Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozdělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dva samostatné odbory

Krajský úřad kraje Vysočina doposud řešil problematiku sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím jednoho společného odboru. Agenda, která je tomuto odboru v současné době svěřena, je značně rozsáhlá. Na základě posouzení nynějších úkolů odboru a odhadu vývoje v oblasti správy zdravotnictví i sociálních věcí do budoucnosti dojde s účinností od 1. března 2009 k rozdělení odboru na dva samostatné útvary, tedy na Odbor sociálních věcí a na Odbor zdravotnictví.
 

 
 

"Hlavním důvodem, který nás vedl k rozhodnutí o rozdělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví je značná šíře řešené problematiky a legislativní změny přinášející řadu nových agend a povinností. To platí jak v oblasti samosprávné, tak v oblasti přeneseného výkonu státní správy. V nově nastaveném modelu vznikne prostor pro kvalitativní povýšení samosprávných činností, pro tvorbu koncepcí a přípravu i realizaci systémových změn, pro zlepšení řízení. Do rozhodnutí se odrazila především potřeba intenzivněji koordinovat zřizované organizace (poznámka autora: nemocnice, ústavy sociální péče a další), a to např. rozvojem společných nákupů vybraných komodit či optimalizací poskytovaných služeb. Netajíme, že očekáváme díky těmto změnám i příznivější hospodářské výsledky využitelné třeba pro další rozvoj zdravotnických a sociálních zařízení a pro odměňování personálu," uvedl ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

 

Stávající Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude na přelomu února a března přejmenován na odbor sociálních věcí a nadále ho bude řídit JUDr. Věra Švarcová. Z odboru bylo vyjmuto oddělení zdravotní péče, část oddělení zdravotní a sociální správy a právník. Tito zaměstnanci budou začleněni do nově zřízeného Odboru zdravotnictví. Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Odboru zdravotnictví již proběhlo a Rada kraje Vysočina bude v úterý 3. března 2009 projednávat návrh ředitele úřadu na jmenování nového vedoucího pracovníka. Po přechodnou dobu budou oba odbory sídlit na dosavadní adrese Tolstého 15, Jihlava (bývalý okresní úřad), přibližně po měsíci se Odbor zdravotnictví přesune do objektu čp. 28 ve Věžní ulici.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2009 / 27.2.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze