Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Marie Kružíková: Novinky ve školském zákoně mění ustálenou praxi

Začátkem letošního roku přijala poslanecká sněmovna důležité změny týkající se zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Novela obsahuje celkem 75 změn, které více či méně reagují na aktuální vývoj a potřeby současného vzdělávání. Některé body novely by měly začít platit postupně již v následujících měsících.
 

 
 

První z přijatých změn se týká existence malých venkovských škol. Do této doby jim neustále hrozilo uzavření. Dětí ubývalo a ředitelé se obávali, zda pro malý počet žáků budou moci školu v září otevřít, a to i přes zájem jejich zřizovatele (obce) na chod více finančně přispívat z rozpočtu obce. Nová úprava zákona ruší minimální počet žáků, kteří musí navštěvovat malotřídku. Uzavření školy z tohoto důvodu není tedy již aktuální. „Jako příklad můžeme uvést, že malotřídní škola tvořená jednou třídou prvního stupně musí dnes mít nejméně 10 žáků ve třídě a zřizovatel školy může udělením výjimky snížit jejich počet až na šest. Školský zákon nově umožní existenci školy třeba i jen s jediným žákem, a to za podmínky, že její zřizovatel přidá finanční prostředky na provozování takovéto školy,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

 

Další přijatou změnou vyšel zákonodárce vstříc rodičům dětí mimořádně nadaných a talentovaných. Díky novele mohou do první třídy nastoupit tyto děti už v pěti letech. „Řediteli školy však rodiče takovýchto mimořádně nadaných dětí budou muset doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí nejmladších, lednových až červnových, pak ještě navíc i doporučující vyjádřebá odborného lékaře,“ popsala změnu M. Kružíková.

 

Děti, které mohou jít k zápisu pro školní rok 2010/2011:

děti narozené do 31.8.2004

děti narozené od 1.9.2004 do 31.12.2004 – s doporučením Školkého poradenského zařízení (ŠPZ)

děti narozené od 1.1.2005 do 30.6.2005 – s doporučením ŠPZ a odborného lékaře

 

Z pohledu rodičů může být spornou změnou vyjmutí  přijímacích zkoušek ze správního řádu. Dosud byli rodiče zvyklí bránit se proti všem zásadním rozhodnutím ředitele školy podáním odvolání ke krajskému úřadu. Ve většině případů jim dnes zákonodárce tuto nenákladnou a jednoduchou možnost obrany vzal. Dokud se školský zákon znovu nezmění, bude možné se proti uvedeným rozhodnutí ředitele bránit pouze před krajským správním soudem. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina v uplynulých letech projednával desítky odvolání proti rozhodnutí, zejména o přijetí do mateřských škol a základních škol. V mnoha případech zjistil nezákonný nebo nesprávný postup ředitele školy a zasadil se o zjednání nápravy.  Argumentace autorů změn zákona, že se tím zrychlí vyřizování přihlášek a sníží související administrativa, je z pohledu praxe nešťastná a situaci pouze komplikuje. V případě jakýchkoli nejasností mohou rodiče kontaktovat pracovníky krajského odboru školství, mládeže a sportu.

 

Zákon nově doplňuje možnost pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem, tak aby mohli získat druhý výuční list v jiném oboru vzdělání. Dále novela povoluje u státních maturit přítomnost asistenta handicapovaného studenta.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.2.2009 / 26.2.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze