Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Knoll Ondřej

 

 
 
Ondřej Knoll (1883 Šaratice – 1960 Třebíč) - fotograf a knihkupec

 

Narodil se 24. 12. 1883 v Šaraticích v rodině kováře. Po absolvování 4 tříd gymnázia se dostal roku 1900 do učení k Emilovi Müllerovi obchodníkovi galantérním zbožím v Náměšti nad Oslavou. Müller vydával na přelomu století první pohlednice Náměště. Umění fotografovat se učil v náměšťském Hoferově fotografickém ateliéru a podle publikace Rozhledy fotografa. Pro svůj první aparát, který zakoupil u firmy Wachtl, se vypravil na kole do Vídně. Po vyučení nastoupil v Náměšti n. Oslavou jako vedoucí nově zřízené pobočky knihkupectví třebíčské firmy Jana Františka Kubeše. Od roku 1923 pak toto knihkupectví vedl ve své vlastní režii.
Je autorem souboru asi 500 kolorovaných stereoskopických diapozitivů včetně doprovodných textů. Jeho fotografie byly v průběhu doby užívány v mnoha publikacích, jsou součástí sborníku Třebíč, město a okres, průvodce Pojihlaví a Pooslaví, Vlastivědy moravské - Moravskobudějovicko Jemnicko, Náměšť nad Oslavou 1532-1982 ad.
Od 20. do 40. let 20. století byl nejvýznamnějším nakladatelem pohlednic třebíčského regionu. O. Knoll tiskárnu nevlastnil, proto musel ze začátku své tvorby využívat služeb jiných výrobců.
Na vrcholu své tvorby před okleštěním Československa v září 1938 se řadil se svými 100 000 ročně vydanými ks pohlednic na 8. místo v předmnichovské ČSR. Velké množství pohlednic svědčí i o jeho nesmírné pracovitosti. Záběrem jeho hlavního působení byla Českomoravská vysočina a z ní především Pojihlaví a Pooslaví. Jeho fotopohlednice některých malých lokalit jsou v mnoha případech dodnes jedinými vydanými pohlednicemi těchto míst a jsou tedy důležitým obrazovým pramenem.

O. Knoll vytvořil i rozsáhlý vlastivědný cyklus diapozitivů, které často promítal, většinou zdarma, ve školách i na kulturních akcích různých organizací.

 

Patřil k přátelům Otokara Březiny, Jakuba Demla, Josefa Kapinuse aj. Jeho fotografie rád používal ve svých publikacích Jakub Deml, mimo to byly publikovány v korespondenci Otokara Březiny s Jakubem Demlem, Františkem Bílkem a Annou Pamrovou.

Podstatnou část života prožil v Náměšti nad Oslavou, jeho dům lze spatřit při trati nedaleko železničního mostu na Sadové ulici. Patřil mezi veřejně činné občany, byl činorodým členem sokolské jednoty a jejím jednatelem, podílel se na sokolské amatérské scéně a budování náměšťské sokolovny. Byl členem muzejního výboru propagujícího kralickou tiskárnu, podílel se na založení Ligy československých motoristů v Náměšti 1930, byl hospodářem včelařského spolku ad. V roce 1949 byla na jeho prodejnu uplatněna národní správa. Část jeho rozsáhlého fotografický archivu obsahující více než 3000 negativů je uložena v třebíčském Západomoravském muzeu. Zemřel 6. 8. 1960 a urna s jeho popelem je uložena v kostele Církve Československé husitské v Náměšti nad Oslavou.

Oceněním kvality Knollových fotografií byl rozsáhlý dotazník, který mu roku 1949 zaslala sekce pro vědu a kulturu Organizace spojených národů.

 
Zodpovídá: Simona Hniličková
Vytvořeno / změněno: 25.2.2009 / 25.2.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Významné osobnosti Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze