Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Panská Lhota v raném novověku

 

 
 

Ondřej Mlejnek

Vydáno: Městský úřad Brnice, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakutly Masarykovy univerzity v Brně

Vytištěno: Metoda, spol. s r.o.

Počet stran: 128

ISBN 977-80-254-2454-4

 

 

   Kniha je příkladnou mikrohistoriografickou prací, v níž se autor snaží odpovídat na otázky týkající se běžného života obyvatel této vesnice v raném novověku jako například jaký byl jejich geografický obzor, jak vypadala typická domácnost a jak se její podoba měnila, podle jakých kritérií vybírali rodiče kmotry svým dětem, jak vybírali jména, jak vypadalo obdělávání půdy, jakou úlohu hrála v Panské Lhotě řemesla a podobně.

Publikace je doplněna bohatým přílohovým textovým, obrazovým a statistickým materiálem.

 

 

Obsah: Slovo editora; Prameny; Poloha vsi a vztahy s okolím; Obyvatelstvo; Obecní samozpráva; Vesnická morálka; Hospodářské poměry; Dějiny domu v Panské Lhotě čp. 31; Závěr; Slovníček pojmů.

 

Panská Lhota

 
Zodpovídá: Simona Hniličková
Vytvořeno / změněno: 23.2.2009 / 23.2.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze