Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj letos uvolní 900 tisíc korun na propagaci zemědělských akcí

krava
Až 900 tisíci korun letos kraj Vysočina podpoří pořádání a organizaci soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu. Účelem této podpory je přiblížit agrární sektor široké veřejnosti. Stejným způsobem bylo možné už žádat i v minulém roce, kdy pro tuto podporu bylo vyčleněno 800 tisíc korun.
 

 
 

Podle výzvy č. 3/2009 – zemědělské akce, která umožňuje podporu zaměřenou na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, mohou příjemci podpory žádat až o 90% způsobilých výdajů (min 5000 korun, maximálně 100 tisíc korun).

 

Žádosti mohou podávat právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo zájmová sdružení právnických osob. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku mohou zájemci předkládat od 5. února do 5. března 2009. Podrobné informace jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.2.2009 / 19.2.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze