Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Severojižní propojení kraje Vysočina

Severojižní propojení kraje Vysočina je významná dopravní osa v rámci Páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Jeho dlouhodobým cílem je modernizace dopravní infrastruktury nadregionálního významu ve východní části území kraje Vysočina. Vymezená trasa podpoří zlepšení dopravní dostupnosti okresu Třebíč ve směru na Dolní Rakousko a zároveň na dálnici D1. Další problémovou oblastí je Bystřicko, které potřebuje zlepšit dostupnost na Pardubický kraj a zároveň na dálnici D1.
 

 
 

Trasa:

Polička (Pardubický kraj) - Jimramov - Bystřice nad Pernštejnem - Strážek - Moravec - Velké Meziříčí - Třebíč - Jaroměřice nad Rokytnou - Moravské Budějovice - Jemnice - Dešná (Jihočeský kraj) – hraniční přechod Schaditz/Hluboká - Raabs an der Thaya

 

Stavby:

a) Jimramov – Velké Meziříčí

Nejméně rozpracovanou částí Severojižního propojení kraje Vysočina je úsek od Jimramova do Velkého Meziříčí, kde je nutná částečná úprava trasy mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Rodkovem a finančně náročná příprava obchvatu Strážku. Mezi Moravcem a Velkým Meziříčím byly pro opravy povrchů použity zdroje z půjčky od Evropské  investiční banky.

 

b) Velké Meziříčí – Třebíč

Největší pokrok při budování trasy Severojižního propojení kraje Vysočina je zřejmý v úseku mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí, kde byly za využití zdrojů státního rozpočtu nebo kraje Vysočina realizovány obchvaty Rudíkova, Trnavy, Oslavice a část obchvatu Oslavičky. Na opravy povrchů mezi Oslavičkou a Rudíkovem byly  použity zdroje z půjčky od Evropské investiční banky. V současné době probíhá za podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod realizace projektu „II/360 Oslavička - obchvat, 2.stavba“.

 

c) Třebíč – Jihočeský kraj – Dolní Rakousko

V současné době je věnována zvýšená pozornost úseku směřujícímu ke státní hranici s Rakouskem. Byly zde realizovány projekty „Oprava krytu silnice II/152 Jemnice – Lhotice“ (program Phare, partner – Raabs an der Thaya),  „II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice – okružní křižovatka“ (program Interreg IIIA, partneři – Moravské Budějovice, Dolní Rakousko) a „Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018  v Jaroměřicích“ (Společný regionální operačního program). Na opravy povrchů mezi Dědicemi a Lhoticemi byly použity zdroje z půjčky od Evropské investiční banky.
V roce 2009 je plánována realizace projektu II/360 Štěpánovice – Vacenovice (Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod).

 

Projektová dokumentace:

Ke konkrétním stavbám vede dlouhodobá projekční a majetkoprávní příprava. Z tohoto důvodu kraj Vysočina připravil žádosti o spolufinancování dokumentací pro zatím nepřipravené úseky, a to prostřednictvím následujících projektů a programů:

 

„Severojižní propojení kraje Vysočina“  (Interreg IIIA)

partneři: Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Raabs an der Thaya, IIZ Gross-Siegharts, Strážek, Martinice, Velké Meziříčí, Jemnice, Menhartice, Dešná.

 

„Severojižní propojení kraje Vysočina – 2“ (EÚS Rakousko – Česká republika) 

partner: Dolní Rakousko

 

  • Radek Handa, odbor dopravy a silničního hospodářství

    Krajský úřad kraje Vysočina

    tel.: 564 602 189

    e-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.2.2009 / 18.2.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze