Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Chystá se sčítání zvěře na Vysočině

zajic
V honitbách, které se nacházejí v kraji Vysočina proběhne pravidelné každoroční sčítání zvěře v jednotně stanovených termínech. Současné stavy zvěře, které se sčítáním zjistí, budou známy počátkem měsíce dubna. První termín sčítání je stanoven na sobotu 14. února 2009, druhý na sobotu 28. března 2009.
 

 
 

„Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství stanovil termíny sčítání zvěře, které jsou pro uživatele honiteb závazné, sčítání tedy proběhne v předem zveřejněných termínech ve více než 510 honitbách kraje Vysočina,“ sdělil Josef Matějek, radní pro oblast lesního hospodářství. „Sčítání je každoroční povinností uživatele honitby stanovenou zákonem o myslivosti a zároveň jedním ze základních podkladů pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Aby bylo možno provést co nejobjektivnější zjištění stavu zvěře v poměrně různorodých přírodních podmínkách v honitbách kraje Vysočina, byly termíny pro letošní rok stanoveny ve spolupráci se zástupci uživatelů honiteb,“ vysvětlil Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

 

Loni bylo v  honitbách  kraje Vysočina z nejznámějších druhů zvěře nasčítáno 29 619 kusů srnčí zvěře. Dále je také možno vidět, že narůstají stavy prasete divokého, kterého nasčítali myslivci  2 634 kusů. Zároveň ze sčítání vyplývá, že v honitbách není sčítána pouze zvěř, která je předmětem lovu, ale v evidenci jsou zachyceny i druhy, které by bez péče myslivců jen těžko přežívaly, jako  koroptev polní, které bylo nasčítáno 13 227 kusů, nebo některé druhy kachen. Že je sčítání velmi důležitým podkladem, nejen pro myslivecké hospodaření, potvrzuje fakt, že se podařilo zachytit i chráněné druhy živočichů, jako například  bobra evropského v počtu 16 kusů nebo vydru říční s 1 094 jedinci.

 

„Sčítání má právo se účastnit jednak držitel honitby, ve které se sčítání provádí a dále držitelé honiteb sousedních a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům, kterým v tomto případě je orgán státní správy myslivosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“ připomíná Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství a myslivosti.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.2.2009 / 11.2.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze