Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Čech Leander

 

 
 

Leander Čech (1854 Cetoraz - 1911 Nové Město na Moravě) - pedagog, literární kritik, vlastenec

 

busta L. Čecha

Leander Čech se narodil v obci Cetoraz na Pelhřimovsku. Studoval na německém gymnáziu v Brně, ve II. ročníku přestoupil na slovanské gymnázium. Po ukončení středoškolských studií pokračoval ve vzdělávání na univerzitě v Praze, kde se věnoval češtině, němčině, estetice a filosofii. Již zde začal být literárně činný a stal se předsedou spolku Slavia.

Svoji učitelskou dráhu zahájil na gymnáziu v Přerově, poté učil v Kutné Hoře a v letech 1879 až 1894 působil na telčské reálce jako učitel češtiny a němčiny (později krátce též franštiny). Právě v tomto období zde studoval pozdější vynikající básník Otokar Březina.

Za svého pobytu v Telči Leander Čech v roce 1886 založil Národní jednotu pro jihozápadní Moravu, účelem které bylo zabránit postupující germanizaci českého území zajišťováním českého školství a osvětovou činností. Tato významná organizace, jejíž působnost se později rozšířila na celý jih Moravy, přesídlila v roce 1888 do Brna.

Pedagogické zkušenosti Leandra Čecha, mimořádně široké vzdělání a všeobecný přehled ho předurčily na místo ředitele gymnázia v Novém Městě na Moravě, kde působil téměř dvě desetiletí. V době svého působení zde se společně s novoměstským starostou Josefem Sadílkem zasloužil o otevření nové budovy školy.

Leander Čech se za léta vypracoval na uznávaného literárního kritika. Působil ve Světozoru, Osvětě, Literárních listech. Jeho nejznámějším dílem je monografie o Karolíně Světlé. Věnoval se také teorii pedagogických věd a je autorem učebnic pro vyšší třídy středních škol.

Leander Čech zemřel v Novém Městě na Moravě, kde je také pohřben.

Před budovou tamního gymnázia stojí již od roku 1931 pomník Leandra Čecha, jehož autorem je významný sochař Vincenc Makovský. Pomník je kulturní památkou.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová
Vytvořeno / změněno: 11.2.2009 / 11.2.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze