Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Finance z EU na ochranu životního prostředí

ilustrační foto
V Operačním programu Životní prostředí se hodnotily projekty v prioritě 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 5 Omezování průmyslového nečištění a environmentálních rizik a 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny.
 

 
 

V prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina dne 29. ledna 2009 zasedala „Pracovní skupina pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013“ (níže jen „KPS“), která posuzovala a hodnotila akceptované žádosti v rámci
5. a 6. kola příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí.

 

Za region Vysočina bylo v 5. kole pro příjem žádostí posuzováno 18 projektů, které patří do prioritní osy 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží neprojednávala se žádná žádost k prioritní ose 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik. Finančně nejnáročnějším projektem byla žádost na kompostárnu města Humpolec s rozpočtem cca 92 mil. Kč, nejčastějším typem projektu byla výstavba a modernizace sběrných míst a sběrných dvorů. V 5. kole příjmu žádostí byly akceptovány projekty za kraj Vysočina za více jak 420 mil. Kč. KPS doporučila všech 18 akcí ze seznamu žádostí.

 

Mnohem větší zájem žadatelé projevili v 6. kole pro příjem žádostí v prioritní ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. Celkem bylo přijato 149 projektů za 691 293 896 Kč. Nejčetnější žádosti byly z oblasti 6. 4 - Optimalizace vodního režimu krajiny-119 projektů za 587 549 866 Kč. Finančně nejnáročnějším projektem byly „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“, celkem za téměř 97 mil. V prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byl přijat jeden projekt na stavbu suchého poldru za 15 946 664 Kč. KPS doporučila 148 akcí ze seznamu žádostí, jednu žádost nedoporučila.

 

T. Bernt z Ministerstva životního prostředí zmínil aktuality v oblasti Operačního programu Životní prostředí.

 

K úloze KPS zmínil její předseda Zdeněk Ryšavý: „Úlohou pracovní skupiny není jen pouhé posouzení žádostí, ale hlavně seznámení se stavem a  požadavky subjektů, zjištění celkových nároků za kraj Vysočina v projednávané oblasti, iniciace adekvátní reakce zodpovědných institucí na stav věcí a případně vytvoření takových nástrojů na krajské úrovni, které by vhodně doplňovaly národní a evropské zdroje financí“.

 

  • Více informací Marek Brom, odbor životního prostředí, tel: 564 602 208, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.1.2009 / 30.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies