Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočinu dnes navštívil náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček

 

 
 

Náměstek ministra pro místní rozvoj strávil celý den na Vysočině. Dopoledne navštívil město Třebíč, kde se setkal se zástupci řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města. Starosta města Ivo Uher představil rozvojové záměry, kterými se město bude ucházet o zdroje z Evropské unie. Zajímavá byla ukázka potenciálních projektů v terénu. Cesta pokračovala do Telče, kde proběhlo setkání se zástupci samosprávy, Národního památkového ústavu, Masarykovy Univerzity a Českého vysokého učení technického. Představen byl záměr Telč – Živá učebnice kultury, historie a vzdělávání. Pan náměstek se setkal též se zástupci statutárního města Jihlava, kde byl přivítán náměstkem primátora Radkem Vovsíkem.

 

V podvečer proběhlo jednání pana náměstka a jeho doprovodu s představiteli rady kraje a krajského úřadu. Kromě hejtmana kraje Jiřího Běhounka a jeho prvního náměstka Vladimíra Novotného s náměstkem ministra diskutoval radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský, za úřad pak ředitel Zdeněk Kadlec, ředitel sekce pro rozvoj regionu Martin Černý a vedoucí odboru územního plánu a stavebního řádu Jan Strejček.

 

O čem se jednalo? O ničem menším, než o otázkách podstatných pro další rozvoj Vysočiny.

 

Zcela zásadními tématy byly zkušenosti se strukturálními fondy Evropské unie, v této souvislosti byly diskutovány některé právní problémy, ale také názory na budoucnost kohezní politiky včetně otázky případné změny hranic územních celků NUTS II. Jde totiž o to, zda Vysočina díky přidružení k „bohatšímu“ Jihomoravskému kraji nepřijde v příštím plánovacím období o evropské dotace. Předmětem diskuzí byl však nejen regionální operační program, ale také tzv. integrovaný operační program. Zajímavá debata se rozvinula o procesu přijímání Politiky územního rozvoje ČR 2008. K návrhu dokumentu Vysočina podala několik připomínek, z nichž některé přerostly v rozpory mezi rezorty. Jedním z nich je prozatím nesouhlas ministerstva životního prostředí s rozvojem jaderné energetiky, dalším je negativní postoj kraje k záměru vybudovat možná právě na Vysočině trvalé hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, sporné otázky se týkají záměru vybudovat vysokorychlostní železniční trať.

 

Účastníci schůzky se dotkli spolupráce ministerstva s kraji i s Asociací krajů ČR, stávající i připravované legislativy vztahující se rezortu a dalších otázek. Spolupráce mezi MMR ČR a krajem Vysočina byla hodnocena velmi pozitivně. Shoda byla prezentována především v oblasti potřeby společně bránit ministerstvu životního prostředí v prosazování politiky orientované pouze ekologicky, nerespektující ostatní oprávněné zájmy veřejnosti. Tato politika mnohdy omezuje nejen rozvojové aktivity, ale často paradoxně i samotné zlepšování kvality životního prostředí pro obyvatelstvo.

 

Více informací:

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

Tel.: 564 602 250, kadlec.z@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2009 / 21.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies