Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina-SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod

OP ZP
Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z EU z Operačního programu Životní prostředí. Školy v majetku kraje Vysočina se dočkají stavební rekonstrukce díky finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí. Celkem byly schváleny projekty na pět škol a školských zařízení. Náročná přestavba proběhne i v SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě.
 

 
 

Dojde k zateplení objektu školy fasádním kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny okenních a dveřních výplní. Dodavatelem stavby se stala společnost STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Celkový rozpočet činí 14 279 999 Kč,
přičemž z Fondu soudržnosti EU obdrží kraj Vysočina 85% a Státní fond
živ. prostředí přispěje  5% z celkových způsobilých výdajů. Termín dokončení díla byl stanoven na měsíc září 2009. Rekonstrukce přinese výrazné úspory energie a tedy snížení finanční náročnosti provozu školy.


Více informací Marek Brom, odbor životního prostředí, tel: 564 602 208, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2009 / 21.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze