Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina plánuje povýšit objem dotací z Fondu Vysočiny

Fond Vysočiny
S ohledem na významnost cílů regionální politiky rozdělí i letos krajský úřad desítky milionů korun v rámci grantových programů Fondu Vysočiny. V historii kraje Vysočina půjde za poslední čtyři roky o nejvyšší "rozpočet" fondu. Při přípavě alokace fondu bylo bráno v potaz jakým způsobem přispějí chystané grantové programy k vlastnímu rozvoji kraje - zejména s ohledem na zvýšení absorpční kapacity kraje ke zdrojům z EU či státu.
 

 
 

Pro rok 2009 se předpokládá, že krajské zastupitelstvo vyhlásí celkem 28 grantových programů. "Vyhlášením grantových programů dochází k naplňování opatření v jednotlivých dílčích cílech Programu rozvoje kraje Vysočina a přispívají tedy k jeho realizaci. Celkem bude pro letošní rok na grantové programy vyčleněno 77 900 tis. korun," uvedl náměstek hejtmana pro oblast grantové politiky Vladimír Novotný.

Kromě tradičních grantů jako jsou např. granty z oblasti kultury - Regionální kultura a Edice Vysočiny či z oblasti rozvoje volnočasových aktivit a sportu - granty Volný čas a Sportoviště se bude připravovat k vyhlášení i několik nových grantových programů - jedním z nich je grantový program na podporu rozvoje technického a přírodovědného nadání dětí a mládeže, dalším Krajina Vysočiny zaměřený na průzkum a poznávání krajiny našeho kraje. Protože i kraj Vysočina má zájem, aby negativní dopad ekonomické i hospodářské krize byl co nejmenší, došlo k navýšení objemu grantových programů zaměřených na rozvoj malých podnikatelů. Grantové programy budou v průběhu roku postupně vyhlašovány zastupitelstvem kraje Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123

 

Pozn.:

Alokace prostředků z Fondu Vysočiny pro rok 2009 na naplňování jednotlivých cílů uvedených v Programu rozvoje kraje Vysočina

 

HLAVNÍ CÍL 2009

Prostředky mil. Kč

1. ZLEPŠENÍ KONKURENČNÍ POZICE EKONOMIKY

27,5

2. ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

30,3

3. ZVÝŠENÍ KVALITY TECHNICKÉHO PROSTŘEDÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ   SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY

15,6

4. ZAVÁDĚNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE KRAJE

4,5

 

Příděl prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:

rok 2002:   81,4 mil. Kč

rok 2003: 120,0 mil. Kč

rok 2004:     4,0 mil. Kč

rok 2005:   60,0 mil. Kč

rok 2006:   35,1 mil Kč

rok 2007:   53,2 mil. Kč

rok 2008:   67,1 mil. Kč

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2009 / 21.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies