Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Anketa Zlatá jeřabina se rozbíhá

jerabina
Anketa Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 bude i letos vyhlášena na základě veřejně získaných nominací krajských kulturních počinů. Cílem ankety je propagovat kulturní dění v našem regionu a upozornit na širokou žánrovou škálu aktivit, které v loňském roce oslovily naše občany, a zároveň poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje.
 

 
 

Do ankety lze nominovat koncerty a festivaly, ediční počiny, postupové přehlídky pořádané v našem kraji, výsledky grantových programů na podporu regionální kultury a rozvoje muzejních expozic, modernizace knihoven a kulturních domů nebo obnovu kulturních památek. Jako inspirace vám může posloužit přehled realizovaných akcí obnovy uskutečněných za finanční podpory samospráv obcí a kraje Vysočina, který je dostupný na internetových stránkách kraje.

 

V loňském roce bylo do ankety nominováno 322 kulturních počinů, z toho 229 v kategorii kulturní aktivita a 93 v kategorii péče o kulturní dědictví. Věříme, že letos se anketa setká s ještě větším zájmem veřejnosti o kulturní vyžití v našem kraji. Z došlých nominací bude následně vybráno 60 kulturních počinů (30 z každé kategorie), které se následně budou ucházet o vaši přízeň v anketě Zlatá jeřabina.

 

Nominace zasílejte do 11. února 2009 na e-mailovou adresu zlatajerabina@kr-vysocina.cz, nebo písemně na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením na obálce „Zlatá jeřabina 2008“, případně lze využít nominační formulář na  internetových stránkách kraje v sekci kultura a památky.

 

  • Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel.: 564 602 260
    e-mail: dolezalova.i@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.1.2009 / 19.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies