Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Monitorování ovzduší v Jihlavě a okolí pokračuje

K dnešnímu dni Krajský úřad kraje Vysočina obdržel již tři kapitoly studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“, kterou pro kraj Vysočina a město Jihlava zpracovává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Brně a Jihlavě.
 

 
 

První část se zabývala emisní charakteristikou zájmového území, druhá část studie imisní charakteristikou.

Zatím poslední dílčí část studie nazvanou „imisní monitoring“ převzala ve čtvrtek 8. ledna 2009 odborná skupina složená ze zástupců kraje Vysočina, Statutárního města Jihlavy, Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a občanského sdružení Arnika.

 

Tato kapitola se zabývá monitoringem imisí a pachové zátěže zájmového území. Měření, které probíhá od září roku 2008 se opírá o 3 kontinuální měření (Jihlava, Velký Beranov a Automotive Lighting) a dále o měření pasivními dozimetry. Pachová studie se opírá o hodnocení téměř 200 dobrovolných respondentů v rámci akce „Nos Jihlavy“. „Práci dobrovolných spolupracovníků, kteří ve svém volném čase za symbolickou odměnu sledují kvalitu ovzduší v krajském městě je třeba ocenit. Studie i díky jejich postřehům dostává další rozměr,“ uvedl radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.

 

Vzhledem k tomu, že měření stále probíhají, jsou v této kapitole zveřejněny pouze průběžné výsledky. Monitoring ovzduší bude probíhat až do konce února a komplexní vyhodnocení bude součástí čtvrté dílčí části studie – imisní analýzy, která bude předána odborné skupině v červenci tohoto roku. Kompletní studie s uvedením všech výsledků měření a navržených opatření bude mít kraj Vysočina k dispozici v říjnu tohoto roku. Všechny dílčí části realizované studie jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, které jsou veřejně přístupné.

 

  • Rostislav Habán, odbor životního prostředí

              Krajský úřad kraje Vysočina

              tel.: 564 602 514

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.1.2009 / 8.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze