Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky schvalování projektů OP AT-CZ na 3. Monitorovacím výboru 15.-16.12. ve Vídni

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Monitorovací výbor Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13 schválil na svém prosincovém zasedání ve Vídni 36 z celkem 46 podaných projektů. Úspěšní žadatelé z kraje Vysočina získají z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 20 milionů korun, z nichž velká část je určena na projekty z oblasti životního prostředí, jako jsou úspory energií a ochrana zemědělské půdy. Celkem byla v roce 2008 schválena finanční podpora pro projekty realizované v kraji Vysočina ve výši cca 113 milionů korun z programu Evropské územní spolupráce.
 

 
 

Projekty mají podporovat přeshraniční spolupráci ve všech oblastech společenského života a trvale udržitelného rozvoje: podnikání a inovaci, volnočasové aktivity, vzdělávání a trh práce, sociální a zdravotní témata, institucionální spolupráci, zlepšení regionální dostupnosti a životní prostředí. Projekty mohou podávat neziskové instituce a subjekty, které ve spolupráci s rakouskými partnery přispějí k rozvoji příhraničního česko-rakouského regionu. Plné vyčerpání celkového objemu finančních prostředků určeného pro tento program ve výši 107,435 milionů EUR považuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR za velmi reálné.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách programu OP AT-CZ (http://www.at-cz.eu/) a strukturálních fondů (http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-rakousko), kde lze také získat potřebné informace o programu. Konzultace k projektovým záměrům doporučujeme sjednat přímo s regionálními koordinátory na Krajském úřadě kraje Vysočina (kontakty viz Finanční zdroje z EU: http://www.kr-vysocina.cz/finance.asp?p1=7046)

Monitorovací výbor stanovil další termín schvalování projektů na 12.-13. 5. 2009, projektové žádosti pro projednání na tomto výboru musí být předloženy nejpozději 27. 2. 2009.

 

Gabriela Grycová, odbor regionálního rozvoje

Krajský úřad kraje Vysočina

tel.: 564 602 550, email: grycova.g@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 8.1.2009 / 8.1.2009 | Zveřejnit do: 14.1.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies