Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Žádost o vydání zápisového lístku

skola
Úmysl vzdělávat se v příslušné střední škole je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. Uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží zápisový lístek do 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.) na této ZŠ. V ostatních případech vydává zápisový lístek krajský úřad na žádost uchazeče. Zápisový lístek není vyžadován u nástavbového a zkráceného studia a rovněž do jiné než denní formy vzdělávání a při přijímání do vyššího ročníku. Žádosti adresujte na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava. Další informace vám podají pracovníci odboru školství, mládeže a sportu (tel. 564 602 964 nebo 564 602 944).
 

Odkazy


 
 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 9.2.2009 / 28.5.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze