Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Další finanční prostředky z programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česko míří na Vysočinu

Evropská unie
Monitorovací výbor Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13 schválil na svém prosincovém zasedání ve Vídni 36 z celkem 46 podaných projektů. Úspěšní žadatelé z kraje Vysočina získají z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 20 milionů korun, z nichž velká část je určena na projekty z oblasti životního prostředí, jako jsou úspory energií a ochrana zemědělské půdy. Celkem byla v roce 2008 schválena finanční podpora pro projekty realizované v kraji Vysočina ve výši cca 113 milionů korun z programu Evropské územní spolupráce.
 

 
 

Projekty mají podporovat přeshraniční spolupráci ve všech oblastech společenského života a trvale udržitelného rozvoje: podnikání a inovaci, volnočasové aktivity, vzdělávání a trh práce, sociální a zdravotní témata, institucionální spolupráci, zlepšení regionální dostupnosti a životní prostředí. Projekty mohou podávat neziskové instituce a subjekty, které ve spolupráci s rakouskými partnery přispějí k rozvoji příhraničního česko-rakouského regionu. Plné vyčerpání celkového objemu finančních prostředků určeného pro tento program ve výši 107,435 milionů EUR považuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR za velmi reálné.

 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách programu OP AT-CZ (http://www.at-cz.eu)

a strukturálních fondů (http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-rakousko), kde lze také získat potřebné informace o programu. Konzultace k projektovým záměrům doporučujeme sjednat přímo s regionálními koordinátory na Krajském úřadě kraje Vysočina (kontakty viz Finanční zdroje z EU: http://www.kr-vysocina.cz/finance.asp?p1=7046)

 

Monitorovací výbor stanovil další termín schvalování projektů na 12.-13. 5. 2009, projektové žádosti pro projednání na tomto výboru musí být předloženy nejpozději 27. 2. 2009.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.1.2009 / 6.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze