Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

ROZPOČET KRAJE VYSOČINA NA ROK 2009

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 zahrnuje předpokládanou výši zdrojů i výdajů v objemu 8 715 357 tis. Kč. Míra samofinancování se každým rokem mírně zvyšuje a v roce 2009 dosahuje výše 56 % všech zdrojů.
 

 
 

Jasnou prioritou rozpočtu kraje je spolufinancování a předfinancování evropských projektů a grantových schémat v rámci regionálního operačního programu a jiných programů z Fondu strategických rezerv ve výši téměř 900 mil. Kč.

 

Výdaje rozpočtu jsou ze 75 % určeny na krytí běžných výdajů, tedy provozních potřeb kraje, zbývajících 25 % představuje kapitálové výdaje, tj. veškeré investice a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských projektů. Ve výdajové části rozpočtu zůstává objemově nejvýznamnější kapitola Školství a Doprava, nově je zahrnuta kapitola Evropské projekty. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje tabulka Výdajová část rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009.

 

VÝDAJE  (tis. Kč)

včetně financování (-)

8 715 357

Zemědělství

94 350

Školství, mládeže a sportu

4 175 273

Kultura

149 638

Zdravotnictví

595 070

Životní prostředí

10 270

Územní plánování

8 900

Doprava

1 644 659

Sociální věci

84 073

Požární ochrana a IZS

15 220

Zastupitelstvo kraje

52 190

Krajský úřad

273 379

Regionální rozvoj

119 965

Nemovitý majetek

445 135

Informatika

32 482

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

z toho:    

Nespecifikovaná rezerva       

100 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

40 000

Strategické a koncepční materiály

10 000

Převod do FSR

1 460

Evropské projekty

863 293

Poznámka: FSR – Fond strategických rezerv

 

V roce 2009 bude kraj Vysočina pokračovat v systémové a transparentní podpoře poskytované jednotlivým subjektům formou grantových programů svého rozvojového Fondu Vysočiny.

 

Návrh rozpočtu kraje na rok 2009 obsahuje rovněž systémové dotace ve výši téměř 200 mil. Kč, které budou po schválení  rozpočtu kraje poskytovány na podporu různých aktivit obcí.

 

„V rozpočtu kraje na rok 2009 se posílila kapitola zdravotnictví o 80 milionů korun na úhradu poplatků v krajských nemocnicích. O dva miliony jsme například zvýšili podporu mládežnického sportu a půl milionu přidali zdravotníkům na vzdělání,“ uvedl k rozpočtu náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2008 / 17.12.2008

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze