Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Novinky ve veřejné dopravě

autobus
V neděli 14. 12. 2008 vstoupí opět v platnost nové jízdní řády veřejné dopravy. V železničních jízdních řádech ani v jízdních řádech veřejné autobusové dopravy v našem regionu nedochází k tomuto termínu k žádným zásadním systémovým změnám. Cestující každým rokem v jízdních řádech linkové osobní dopravy nachází více spojů základní dopravní obslužnosti. Dopravní spojení je však vždy vhodné případně ověřit na www.idos.cz.
 

 
 

V letošním roce zajišťovalo základní dopravní obslužnost v kraji Vysočina ve veřejné linkové osobní dopravě 21 dopravců a ve veřejné drážní osobní dopravě 2 dopravci. Na základě požadavků obcí se v roce 2008 rozšířila nabídka o nových 9 autobusových spojů.  V letošním roce byly zatím zahájeny další 3 zkušební provozy nových autobusových spojů o než má veřejnost zájem (např. V.Meziříčí - V.Bíteš). "V důsledku ukončení provozu skláren ve Světlé nad Sázavou už krajský úřad zahájil licenční řízení na zřízení nové linky Světlá nad Sázavou - ČKD Kutná Hora," uvedl Zdeněk Navrkal z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

V současné době mohou občané na Vysočině využívat více než 350 autobusových linek a více než 4000 autobusových spojů.

V železniční dopravě stojí za zmínku pouze některé podstatnější úpravy, které vybočují z již dříve zavedeného systému tzv. pravidelné  dopravy na většině tratí (pravidelné intervaly mezi spoji, zpravidla hodina nebo dvě). Pokud jde o redukci, pak pouze vlaků v noční době na trati 212 a ve večerní a ranní době na tratích 227 a 241. ČD avizují také posun času odjezdu nebo příjezdu vlaků na tratích 224, 225, 230 a 243.  V tomto případě se jedná v několika případech o změny vyvolané samotnými cestujícími. Spoj tak lépe kopíruje např. časové požadavky studentů cestujících za vzděláním. Omezena nebo rozšířena četnost jízdy vlaků bude na tratích 224, 225, 230, 240, 241 a 252 a změna trasy vlaků bude provedena na tratích 230, 240, 250 a 251 (více na www.cd.cz nebo Krajské centrum osobní dopravy Jihlava).


Vzniknou nové přestupní vazby na tratích 225, 240 a 251. Na trati 225 dojde ke ztrátě přípoje posunutím vlaku v trase Horní Cerkev–Jihlava do dřívější časové polohy, ale vlak bude nově v pracovní dny zajíždět až na zastávku Jihlava Bosch Diesel s příjezdem ve 21.39 h.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.12.2008 / 11.12.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze