Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Cvičení ZÓNA 2008 dnes vrcholí třetím dnem

Zóna 2008
Do finální fáze se dnes dostalo celostátní cvičení ZÓNA 2008, které bylo zahájeno ve středu 26.11. Cvičení připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dochází k ohrožení obyvatelstva. Již třetí den intenzivně pracují krizové štáby na centrální, krajské i obecní úrovni, včetně štábu MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
 

 
 

V rámci cvičení dnes zasedl na Vysočině naposledy i Krajský krizový štáb. V poslední fázi cvičení se již fiktivně řeší tzv. následná ochranná opatření ve prospěch obyvatelstva postiženého únikem radioaktivních látek. Jde o problematiku kontaminovaných potravin a vody, problém hospodářských zvířat v zasažených oblastech, v konkrétních případech i sběr a konzumace lesních plodů a hub, pohyb osob na otevřeném prostranstvích v katastru obcí v pásmu havarijního plánování atd.

 

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek cvičení ZÓNA 2008 zhodnotit jako úspěšně absolvované s tím, že konkrétní závěry pozorovatelů a cvičících bude prezentovat 16. prosince na tiskové konferenci kraje Vysočina.

 

Velké poděkování patří závěrem cvičení všem účastníkům – hasičům, dobrovolným hasičům, policistům, armádě, záchranářům, všem členům krizových štábů od obcí až po kraj, odborníkům a specialistům, pracovníkům Jaderné elektrárny Dukovany i zástupcům médií.

 

Cvičení ZÓNA 2008 připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany. Toto celostátní cvičení probíhá ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 a jeho smyslem je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení  mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo vlastní areál elektrárny a  ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí.  Na toto musí odpovědné orgány reagovat a přijmout efektivní opatření na pomoc zasaženému a ohroženému obyvatelstvu v blízkosti jaderné elektrárny –jde např. o varování, ukrytí, evakuaci nebo dekontaminaci. 

 

ZÓNA 2008 je největším cvičením svého druhu v novodobé historii České republiky. Poprvé jsou do obdobného cvičení v ČR zapojeny i ústřední správní úřady. Cvičení se na území kraje Vysočina účastnilo 300 osob, cca tři deístky ks techniky, do cvičení je zapojeno  více než 50 subjektů na úrovni centrální, krajské  i místní.

 

Námětem cvičení ZÓNA 2008 je vysoce  nepravděpodobná situace, která v historii ČR dosud nenastala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností. Pravděpodobnost, že dojde k této havárii, je 1:10 000 000, což je  stejně pravděpodobné, jako že  se  v roce 2039 zeměkoule srazí s jinou planetou. 

 

Informace ke cvičení ZÓNA 2008 lze nalézt na www.hzscr.cz/zona2008, www.kr-vysocina.cz

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.11.2008 / 28.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze