Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Záslužné medaile kraje Vysočina: Nová tradice, která zviditelní zásluhy spoluobčanů nejen v uniformách

medaile IZS
Horácké divadlo v Jihlavě bylo letos již podruhé kulisou slavnostního předávání medailí.
26. listopadu hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek předal první dvacítku Záslužných medailí, kterými kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Záslužná medaile je ocenění, které má regionální charakter, je poděkováním, které navrhují ředitelé jednotlivých složek krajského Integrovaného systému a schvaluje krajské zastupitelstvo.
 

 
 

V letošním historicky prvním roce udělování Záslužnou medaili II. stupně obdrželi:

Za Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a Sdružení dobrovolných hasičů

Bohumír Benáček

František Grubauer

Bořivoj Skryja

Pavel Šebesta

Libor Šťastný

Luboš Vlčan

František Zadina

Josef Zaňák

Luboš Zeman

 

Za Policii ČR

Nstržm. Pavel Seemann (medaile I. stupně za záchranu lidského života)

Pplk. Mgr. Miloš Trojánek

Npor. Libor Šemík

Plk. Vladislav Vondrák

 

Za Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina

Jaroslav Ambrož

Jiřina Čápová

Rudolf Křivánek

Josef Pavlů

Jiřina Prokopová

Ivana Sedláková

 

Záslužnou medaili I. stupně převzal za Centrum hasičského hnutí ředitel Jiří Pátek.

 

Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří:

a) se příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či účinnou spoluprácí výrazně zasloužili o rozvoj integrovaného záchranného systému,

b) se mimořádným výkonem ve službě nebo prokázáním rozvahy a osobní statečnosti významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události,

c) se úspěšnou reprezentací na republikové nebo mezinárodní úrovni významně zasloužili o propagaci složek Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2008 / 27.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze