Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Cvičení Zóna 2008 - tisková konference 27. 11. 2008

Armáda - Zóna 2008
26. listopadu 2008 bylo na území kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, v Jaderné elektrárně Dukovany a na úrovni centrálních orgánů zahájeno cvičení ZÓNA 2008. Jeho námětem je fiktivní havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a následný únik radioaktivních látek do okolí elektrárny, čímž dojde k ohrožení obyvatelstva. Cílem cvičení je prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události. Následuje sled událostí a první závěry.
 

 
 

Sled událostí:

26. 11. 2008

-          z důvodu úniku radioaktivních látek mimo prostor elektrárny vyhlášen III. stupeň mimořádné události radiační

-          zasedá Krizový štáb kraje Vysočina

-          varování obyvatelstva v 20 km zóně havarijního plánování ČEZ EDU (zkušební tón), vyhlášení neodkladných ochranných opatření (ukrytí a jódová profylaxe), zajištěno odvysílání varovné nahrávky v Českém rozhlase a České televizi

-          hejtman kraje Vysočina sdílel prostřednictvím videokonference aktuální informace s Krizovým štábem JMK a Ústředním krizovým štábem

-          12:00 hod. hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek vyhlásil pro území 20 km zóny havarijního plánování elektrárny Dukovany (na území kraje Vysočina) stav nebezpečí

-          před polednem bylo ukončeno cvičení na prověření vnitřního havarijního plánu v elektrárně Dukovany

-          na základě žádosti hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka schválil premiér ČR i na území kraje Vysočina vyhlášení nouzového stavu (stalo se tak s platností od 26. 11. 2008, 16:00 hod.)

-          Na základě doporučení hejtmana kraje Vysočina byla přijata mimo jiné dopravní opatření v silniční i drážní dopravě

-          V odpoledních hodinách dorazila na Vysočinu samostatná vojenská záchranná rota Olomouc s technikou pro dekontaminaci, dekontaminační místo: Kožichovice u Třebíče (33 osob Armády ČR, 13 ks techniky)

-          Plánování přípravných kroků na provedení evakuace na základě doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

-          Vyžádání prostor, personálu a humanitární pomoci v Kamenici nad Lipou

-          Vydána doporučení hejtmana pro civilní obyvatelstvo (ukrytí, příprava evakuace, pokyny pro opuštění bydliště – improvizované zavazadlo a ochrana, zákaz konzumace nebalených potravin a vody)

 

27. 11. 2008

-      2. blok elektrárny (postižený havárií) je stabilizován, do životního prostředí neuniká radioaktivita

-          zasedání Krizového štábu kraje Vysočina

-          v dopoledních hodinách připraveny soupravy pro dekontaminaci techniky a osob - místo Kožichovice, evakuována ZŠ Mohelno, v případě vzniku reálné mimořádné situace by proběhla evakuace všech 6 obcí v 5 km pásmu od elektrárny (Dukovany, Rouchovany, Slavětice, Šemíkovice, Lhánice, Mohelno)

-          simulace  dekontaminace evakuovaných žáků ZŠ Mohelno a techniky, na místě situaci monitoruje hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek

-          Zjištění aktuálního stavu volným míst v nemocnicích v regionu i mimo něj. V nemocnicích v kraji Vysočina je aktuálně 204 volných míst pro zraněné (v případě nutnosti lze upravit počet příjmů), vyšší specializovaná pracoviště mimo region Vysočiny hlásila ke včerejšímu dni volnou kapacitu 55 míst, 33 posádek ZZS KV

-          Realizována opatření dopravního charakteru na železnici jsou zachována. V místě výluky je zavedena náhradní autobusová doprava. Společnost TRADOBUS vyčlenila cvičně 23 autobusů, které by sloužily k evakuaci (v případě reálné situace by bylo nasazeno více dopravních prostředků dle potřeby). Autobusy jsou soustředěny v Třebíči, asistence policie, informace o dopravě na webových stránkách.

-          pro jednotlivé obce v území havarijního plánování do 5 km od elektrárny byly vyčleněny únikové trasy.

-          krajská správa a údržba silnic Vysočiny posílila údržbové práce na únikových a zásahových komunikacích (celkem 15 ks těžké techniky, využito pouze 50% připravené techniky). Byly instalovány zákazové značky a zátarasy.

-          Během dne DEKONTAMINOVANO 3200 osob, 2800 žádostí o nouzové ubytování (podle materiálu vlády může evakuace trvat až 7 dní)

 

Předběžný souhrn poznatků ze cvičení:

-          drobné komunikační problémy s vyrozuměním obcí: 2 z obcí v zóně havarijního plánování nereagovaly na prvotní vyrozumění  (celkem vyrozuměno více než 150 subjektů)

-          svolání krizového štábu, chybí zpětná vazba, ve které se nachází členové krizového štábu, zda jsou či nejsou k dispozici, zda jsou nějaké nepřekonatelné překážky

-          cvičení sleduje řada pozorovatelů, i jejich poznatky budeme vyhodnocovat, více budeme vědět 16. prosince

 

+     osvědčil se nový nástroj informování médií – SMS servis, bude tedy aplikování i v budoucnosti

+     včasná neodkladná opatření, která se provedla hned byla učiněna včas a ochránili se životy lidí, jejich zdraví a majetky, nyní již na základě doporučení SUJB  odvoláno ukrytí

+             originální byla součinnost hasičů a Armády při dekontaminaci osob i techniky

+            pochvala za disciplinovanost a věcné plnění úkolů

 

Cvičení probíhá ve dnech 26.-28. listopadu a na území kraje Vysočina se ho účastní více než tři stovky hasičů, policistů, vojáků, zdravotníků, členů různých úrovní krizového řízení,specialistů a figurantů. Cvičení pokračuje ještě 28. listopadu 2008 nácvikem štábních činností a jednání krizových štábů.

 

Dovolujeme si všechna média touto cestou požádat o důsledné uvádění skutečnosti, že jde o CVIČENÍ, cvičný poplach, ukrytí i cvičnou evakuaci.

 

Více informací:

www.kr-vysocina.cz

www.hzscr.cz/zona2008

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2008 / 27.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze