Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Akce pro 48. týden (24. listopadu - 30. listopadu)

 

 
 

Úterý 25. listopadu 2008

Jednání Rady kraje Vysočina (neveřejné jednání)

8:00 hod. sídlo kraje Vysočina, Žižkov ul. 57, Jihlava

program jednání je součástí přílohy

Více informací Eva Neuwirthová, kraj Vysočina, 724 650 161

 

Tisková konference po jednání Rady kraje Vysočina

14:00 hod. sídlo kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, zasedací místnost A2.15

Více informací Eva Neuwirthová, kraj Vysočina, 724 650 161

Středa 26. listopadu 2008

Vernisáž výstavy Toleranční modlitebny v kraji Vysočina

16:00 hod. foyer kongresového sálu Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava. V rámci vernisáže bude představen soubor pohlednic a celou akci hudebně doprovodí pěvecký sbor farnosti Českobratrské církve evangelické ze Sněžného.

více informací k výjimečné výstavě na: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4003649&p1=1091

 

Slavnostní večer u příležitosti udílení Záslužných medailí kraje Vysočina

19:00 hod. Horácké divadlo Jihlava

Poznámka: historicky první záslužné medaile II. i I. stupně budou předány dvacítce osobností Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina.

Více informací Jitka Svatošová, tisková mluvčí kraje Vysočina, 724 650 123

 

Malá knihovnická slavnost

10:30 hod. sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě (akci pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě)

Poznámka: předání cen vyhodnoceným knihovnám, prohlídka knihovny

Více informací Krajská knihovna Vysočiny, 569 400 499

CVIČENÍ ZÓNA 2008

26.-28. 11. 2008 bude nejen na území kraje Vysočina probíhat cvičení složek Integrovaného záchranného systému a dalších subjektů. Podle scénáře dojde k úniku radioaktivní látky mimo vlastní areál elektrárny. Cílem cvičení je prověření a procvičení  činnosti sil a prostředků složek IZS,  Cvičení prověří fungování informačních toků a postupů odpovědných orgánů, důležité je procvičit reálnost zpracovaného vnějšího havarijního plánu a sehranost složek IZS a krizového řízení.

Více informací Jitka Svatošová, tisková mluvčí krizového štábu, 724 650 123, svatosova.j@kr-vysocina.cz

 

Úvodní tisková konference ke CVIČENÍ Zóna 2008 (26. 11. 2008)

10:30 hod. sídlo kraje Vysočna, Žižkova ul. 57, Jihlava, zasedací místnost A3.15

Poznámka: tisková konference se bude konat za přítomností zástupců všech cvičících subjektů na území kraje Vysočina

Více informací Jitka Svatošová, tisková mluvčí krizového štábu, 724 650 123

Čtvrtek 27. listopadu 2008

Slavnostní ukončení Krajské komunikační kampaně a Soutěže obcí „My třídíme nejlépe“

14:00 hod. sídlo kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, zasedací místnost B3.16

Poznámka: Vyhodnocována byla celková výtěžnost sběru recyklovatelných odpadů za 4. čtvrtletí roku 2007 a

1. až 3. čtvrtletí 2008 na základě výkazů posílaných do EKO-KOMu a pravidel všech tří soutěží schválených zadavatelem soutěže a zaslaných na všechny zúčastněné obce na začátku sledovaného období (hlavní soutěž, vedlejší soutěž a soutěž o nejlepší „Starostenský vtip“).

Podrobnosti o jednotlivých soutěžích a výsledky jsou k nahlédnutí na www.tridime-vysocina.cz/soutez-obci

 

Odjezd akreditovaných novinářů na CVIČENÍ Zóna 2008 (27. 11. 2008)

7:00 hod. sraz novinářů na nádvoří sídla kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava (možno zde parkovat vozy)

7:15 hod. odjezd novinářů z Jihlavy na frekventovaná místa cvičení vč. výkladu a pořizování materiálu přímo na místě cvičení, občerstvení po dobu jízdy zajištěno. Individuální pohyb po cvičící zóně je bez nahlášení vozidla a zdůvodnění prakticky nemožný.

Program:

7:00 hod. sraz zástupců médií na cvičení Zona 2008 ze dvora sídla kraje Vysočina

7:15 hod. odjezd

9:00 hod. přítomnost médií při evakuaci ZŠ Mohelno

10:00 hod. přítomnost médií na dekontaminačním místě v Kožichovicích, dekontaminace osob ze ZŠ Mohelno

10:30 hod. dekontaminace techniky, Kožichovice

během cesty možnost shlédnout regulační místo PČR

11:30 hod. cesta zpět

(výjimky mimo výše uvedené je třeba konzultovat s vedoucí mediální skupiny krizového štábu kraje Vysočina Jitkou Svatošovou, tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz, individuální případy je možné řešit zvláštním povolením vjezdu, nutno vyřídit již do 24. 11. 2008.) I zde platí, že před vstupem do cvičící zóny je třeba být označen transparentní vestou s nápisem PRESS.

8:00 hod. bude autobus zastavovat také v Třebíči na parkovišti u InterSparu, kde je možné také přisednout a po skončení opět vysednout

Akreditace vč. účasti v autobuse prosím konzultujte s Jitkou Svatošovou, tiskovou mluvčí krizového štábu, 724 650 123, svatosova.j@kr-vysocina.cz

 

Závěrečná tisková konference ke CVIČENÍ Zóna 2008 (27. 11. 2008)

13:00 hod. sídlo kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, zasedací místnost A3.15

Poznámka: během tiskové konference budou představeny závěry cvičení, přítomni budou zástupci všech cvičících složek

Více informací Jitka Svatošová, tisková mluvčí krizového štábu, 724 650 123

Pátek 28. listopadu 2008

Otevření nového působiště ZŠ a Praktické školy Velké Meziříčí

8:30 hod. budova školy na Poštovní ulici 1663/3, Velké Meziříčí

UZAVÍRKY SILNIC:

Více informací na www.kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.11.2008 / 24.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze