Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Valdštejnové a Třebíč 1613-1945

 

 
 

PhDr. Jana Bečková

Vydalo: Muzeum Vysočiny Třebíč, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Vytištěno: Debora, spo. s r.o.

Počet stran: 111

ISBN 978-80-86894-10-2

 

   V popředí knihy Valdštejnové a Třebíč 1613 – 1945 s podtitulem Historie starobylého českého rodu na třebíčském panství stojí osudy představitelů mnoha generací rodu, kteří měli v průběhu více než tří set let přímý či nepřímý vztah k městu a panství. Historie „valdštejnské éry“ na třebíčském panství počíná dědictvím Kateřiny z Valdštejna po smrti jejího manžela a předchozího majitele panství Smila Osovského z Doubravice a končí v roce 1945, kdy Valdštejnové zámky a většinu majetku ztratili na základě tzv. Benešových dekretů.

 

   Kniha tak volně navazuje na předchozí práci Erby na třebíčském zámku (Muzeum Vyosičny Třebíč 2004). Obě dovolují provázet návštěvníka objektem a sbírkami, aniž by bylo nutno prezentované celky měnit při každé aktualizaci expozic.

 

Obsah: Předmluva; Úvod; Valdštejnové; Moravské panství Třebíč a Valdštejnové; Kateřina ze Žerotína, rozená z Valdštejna; Seniorátní fideikomis Třebíč a Valdštejnové; Adam mladší z Valdštejna; Adamovi následovníci na třebíčském seniorátním fideikomisu; Zrušení třebíčského seniorátního fideikomisu a poslední Valdštejnové na Třebíči; Závěr; Poznámkový aparát; Prameny a literatura; Seznam zkratek; Resumé; Přílohy – Přehled valdštejnských majitelů třebíčského seniorátního fideikomisu; Obrazová příloha; Výběrový jmenný rejstřík.

 

Valdštejnové a Třebíč

 
Zodpovídá: Simona Hniličková
Vytvořeno / změněno: 19.11.2008 / 19.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze