Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

V souvislosti s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999Sb., o občanských průkazech, v platném znění, a nařízením vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, dochází ke skončení platnosti občanských průkazů vydaných do 31. prosince 2003.

Žádost o vydání občanského průkazu musí občan předložit nejpozději do 30. listopadu 2008 (lhůta pro vydání občanského průkazu je totiž 30 denní).
 

 
 

Žádost o vydání občanského průkazu se podává osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv matriční úřad. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená.

Předložením žádosti a dokladů může občan pověřit svého zástupce na základě plné moci.

Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech.

 

Doklady potřebné pro vydání občanského průkazu:

-          dosavadní občanský průkaz

-          jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě občana

-          doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Vyhotovený občanský průkaz si občan může převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si uvedl do žádosti o vydání občanského průkazu. Jinak má povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho vydání (tj. podle místa trvalého pobytu).

 

Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

 

Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.

 

V souvislosti s výše uvedenou povinnou výměnou občanských průkazů si o nový občanský průkaz dosud nepožádalo v kraji Vysočina ještě 12 463 občanů (v okrese Jihlava se nesplnění povinnosti týká 3 313 občanů, v okrese Havlíčkův Brod 2 128 občanů, v okrese Pelhřimov 2 628 občanů, v okrese Třebíč 2 100 občanů a v okrese Žďár nad Sázavou 2 294 občanů).

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.11.2008 / 12.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze