Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

voda
Připravuje se vodohospodářský projekt za stovky milionů korun.

V zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina se dne 6. listopadu 2008 uskutečnilo zasedání „Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013“ (níže jen „KPS“), aby posoudila „velký projekt“ za více než 25 mil. €-„ Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.
 

 
 

Součástí žádosti o podporu jsou čtyři podprojekty: V rámci subprojektu „Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště“ je navržena rekonstrukce úpravny vody Mostiště. U subprojektu „Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště-ČS Ovčírna“ je navržena rekonstrukce přívodného řádu z úpravny vody Mostiště do ČS Ovčírna. Subprojekt   „Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír-Drahonín“  řeší rekonstrukci vodovodního přivaděče z ÚV Vír až do vodojemu Litava. Subprojekt „ON-line monitoring kvality vody“ se skládá z 13 objektů. Vlivem projektu nedojde k napojení nových obyvatel, cílem je rekonstrukce stávajících objektů a zkvalitnění dodávané pitné vody. Celková délka rekonstruovaných vodovodních řádů je 27,681 km. Z toho je u 23,568 km navržená výměna stávajícího vodovodního potrubí, 1,326 km vodovodního potrubí navrženo k sanaci a 2,787 km bude nové vodovodní potrubí. Celkové náklady na projekt činí 872 840 tis. Kč a dotknou se 87 000 obyvatel. Místem realizace bude nejen kraj Vysočina ale i Jihomoravský kraj. Předpokládaný začátek realizace je druhá polovina roku 2009 s dokončením v závěru roku  2011.

Závěrem o důležitosti zásadních investic do vodohospodářské infrastruktury pohovořil předseda KPS Ivo Rohovský: „Projekt by byl bez podpory evropských peněz těžko realizovatelný, a protože to není první velký vodohospodářský projekt do OP ŽP v kraji Vysočina a doufám,
že ani poslední, znamená to maximální připravenost odpovědných subjektů takovéto akce připravit a úspěšně realizovat.  Žádost a okončený projekt pak bude znamenat pro obyvatele vyšší spokojenost se standardem poskytovaných služeb, tedy kvalitou dodávané  pitné vody.“

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.11.2008 / 6.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze