Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Komunální odpady v praxi

kontejnery
Kraj Vysočina, společnost EKO-KOM, a.s. a společnost ESKO – T s.r.o., uspořádaly v Hrotovicích ve dnech 30 – 31. října seminář ke zvýšení informovanosti v problematice odpadového hospodářství pořádaný pro všechny zástupce obcí a pracovníky v odpadovém hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí kraje Vysočina a nejvýznamnější svozové firmy zabývající se komunálními odpady v kraji Vysočina.
 

 
 

Program zahrnoval informace o nové legislativě v odpadovém hospodářství v České republice a Evropské unii, strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, grantových programech Fondu Vysočiny, předcházení vzniku odpadů, krajské komunikační kampani, soutěž obcí, hodnocení Plánu odpadového hospodářství a výsledky variantní studie pro naplňování Plánu odpadového hospodářství, nakládání s bioodpady a informace o činnosti společnosti EKOKOM, a.s.

 

Pátý ročník semináře se setkal s pozitivní reakcí ze stran účastníků. Na stránkách projektu Legese http://www.vysocina-legese.public-i.tv/site/ bude během listopadu k dispozici videozáznam prvního dne semináře spolu s prezentacemi přednášejících.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina

    Tel.: 564 602 522

 

Komunální odpady v praxi

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2008 / 3.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze