Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Evropský týden lesů

evropský týden lesů
V úterý 21. října proběhne v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina už tradiční seminář pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře. Letošní seminář se koná v rámci Evropského týdne lesů, který vyhlásili ministři odpovědní za lesnictví v Evropě s cílem upozornit na význam lesních porostů v každodenním životě člověka i v hospodářství jednotlivých států.
 

 
 

V rámci krajského semináře se vlastníci lesů dozví nejnovější informace o poskytování finančních prostředků z rozpočtu kraje na hospodaření v lesích nebo o hospodaření na základě principů trvale udržitelného rozvoje. Evropský týden lesů si klade za cíl rozšířit všeobecné povědomí veřejnosti o významu lesů pro společnost a jeho různých funkcích nebo také zviditelnit mírně opomíjené lesnické a dřevařské hospodářství. V týdnu 20. - 26. října 2008 proběhne v rámci celé České republiky řada přednášek, seminářů, prezentací i exkurzí zaměřených na lesnickou a dřevařskou tématiku.

 

Území Vysočiny pokrývají lesy asi z jedné třetiny. V lesních porostech převažuje smrk zastoupený přibližně ze 75%. Za smrkem následuje borovice asi v 11%, ve 3% modřín a buk a za nimi s 2% výskytu je například dub a olše. „Relativně vysoké zastoupení smrku znamená pro Vysočinu velký produkční potenciál lesů,  je to však na úkor jejich odolnosti vůči negativním vlivům jako je kůrovec nebo silný vítr. Vlastníci lesů proto zalesňují i nad rámec požadovaného zákonného minima tzv. melioračními a zpevňujícími dřevinami,“ uvedl Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství a myslivosti

 

 „Zakládání kvalitních porostů s dřevinnou skladbou odpovídající dané lokalitě považuji za rozhodující okamžik pro dobré fungování lesního hospodářství. Následnou péčí o porosty minimalizovat působení biotických a abiotických činitelů, to je nelehký úkol, kterému většina vlastníků lesa tady na Vysočině věnují náležitou pozornost. Na podporu těchto činností kraj Vysočina přispívá každoročně částkou cca 25 milionů korun “, řekl Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje Vysočina a pokračuje „Požadavek společnosti na kvalitní lesy a tím i kvalitní lesní prostředí ze strany společnosti stále zesiluje. Významu lesa si je společnost stále více vědoma. Mimo jiné i proto ministři odpovědní za sektor lesnictví v Evropě vyhlásili předposlední říjnový týden jako Evropský týden lesů 2008.“

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 161
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.10.2008 / 16.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze