Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina zvažuje převzetí barokní kaple v obci Kámen

kaple
Rada kraje Vysočina dnes posunula záměr podmíněného nabytí raně barokní kaple v obci Kámen ke schválení budoucímu krajskému zastupitelstvu. Kulturní památka ze 17. století, postupně chátrá a je ohrožena fyzická existence vzácného mobiliáře. Kaple je již více než 30 let uzavřena. Pokud kraj získá na obnovu kaple a restaurování interiéru finanční prostředky z evropských fondů, převezme kapli P. Marie Bolestné z vlastnictví římskokatolické církve. Současný předběžný odhad stavebních nákladů se pohybuje kolem částky sedmi miliónů korun.
 

 
 

"Vlivem zanedbané  údržby a nevyužíváním vnitřním prostor došlo postupně k celkovému zchátrání zejména interiéru objektu. Poslední oprava pláště byla provedena ne zcela správným způsobem, pravděpodobně kvůli použití nevhodných materiálů. Nejvážnější poškození objektu je v dolních nadsoklových partiích, kde došlo vlivem vlhkosti k celkové degradaci omítek. Poškozeny jsou klenby a krov se zastřešením,"popsal stav památky člen rady kraje Miroslav Houška. Jako havarijní je možno pojmenovat stav vzácné interiérové výzdoby.

 

Vzhledem k tomu, že kaple historicky tvořila funkční celek s hradem Kámen bude nové krajské zastupitelstvo rozhodovat o převedení kaple a jejího mobiliáře do vlastnictví kraje Vysočina, podmínkou zůstává úspěšné podání projektu do Regionálního operačního programu. "Řešení se rýsuje v krátké budoucnosti, neboť odpovídající výzva k podání žádostí o spolufinancování projektů z ROP je připravována na první polovinu roku 2009," uvedl náměstek hejtmana Václav Kodet. Realizací záměru se kraj pokusí zajistit fyzickou záchranu a kvalitní obnovu kulturní památky a její využití pro kulturně-společenské, turistické a církevní účely vč. koncertů, konání svatebních obřadů, bohoslužeb. "Záměrem je zapojení prohlídky kaple do průvodcovské trasy hradu Kámen, což by rozšířilo prezentační nabídku příspěvkové organizace kraje," doplnil V. Kodet.

  

Patronátní kaple P. Marie Bolestné v Kámeni u Pelhřimova je raně barokní stavbou z let 1667 - 71 se zařízením z doby vzniku. Kapli dal postavit majitel panství a hradu Kámen Jan Kryštof Malovec jako rodinnou hrobku kámenských Malovců. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem, čtvercovou sakristií a s oratoří v patře. Západní průčelí s volutovým štítem a lizénovými pásy je zdobeno malovanými erby s datem 1667 a portálem s datem 1671 a portálem s datem 1671. Ostatní průčelí jsou jednoduchá a plochá s podstřešní římsou. Bohatost zařízení interiéru kontrastuje s exteriérem.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.9.2008 / 30.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze