Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Memorandum pomůže udržet kvalitu vody ve Švihovské nádrži

memorandum želivka
Iniciativa obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka z první poloviny letošního roku vyústila v podpis memoranda, které by mělo vést zainteresované subjekty k podpoře dosažení trvalé kvality povrchové vody ve vodním díle Švihov na řece Želivce. První krok ke zvyšování kvality vody ve Švihovské nádrži udělali 29. září v Praze zástupci kraje Vysočina, Středočeského kraje, hlavního města Prahy, Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Čisté Želivky. Podepsali dokument, který má garantovat podporu komplexní a dlouhodobé ochrany povrchové vody v povodí a nádrži samotné.
 

 
 

Vodní zdroj Želivka (Švihov) je součástí nejvýznamnější vodárenské soustavy v Čechách zásobující pitnou vodou přibližně 1,5 miliónu obyvatel Středočeského kraje, hlavního města Prahy a také kraje Vysočina. V průběhu provozování tohoto vodního díla došlo ke zvýšení prokázaného rizika znečišťování povrchové vody. Z iniciativy obcí a jejich svazků v povodí tohoto vodárenského zdroje proto v roce 2006 vznikla obecně prospěšná společnost "Čistá Želivka o.p.s.", za účelem participace na společných zájmech v oblasti povodí Želivky. Z podnětu Čistá Želivka o.p.s. vzniklo výše uvedené memorandum jako deklaratorní dokument výsledků společného jednání zástupců kraje Vysočina, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. V tomto dokumentu se Středočeský kraj, hlavní město Praha, kraj Vysočina, Čistá Želivka o.p.s. a shodují na nutnosti komplexní ochrany povodí vodárenské nádrže Želivka (Švihov). Prohlašují, že budou podporovat aktivity a projekty směřující k ochraně tohoto vodního zdroje. 

Společnost Čistá Želivka v současné době již pracuje na prvním významném projektu v duchu memoranda, projektu Komplexních biotechnických opatření. „Konkrétně jde například o zvýšení zadržování vody v krajině výstavbou suchých poldrů, snížení půdní eroze na svažitých pozemcích nebo podporu další výstavby čistíren odpadních vod v rizikových oblastech,“ uvedl předseda o.p.s. a starosta města Pelhřimov Leopold Bambula.

Znění memoranda:

 

Kraj Vysočina, Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Zemědělský výbor PSP ČR a Čistá Želivka, o.p.s. se ve věci zajištění kvality vody z vodárenského zdroje Želivka (Švihov) shodují na následujícím memorandu:

Znění memoranda:

 

  1. Vodárenský zdroj Želivka (Švihov), jako největší zdroj pitné vody v ČR má zásadní význam pro zásobování pitnou vodou obyvatel Prahy, Středočeského kraje a také kraje Vysočina.

 

      2.    Prioritním cílem je komplexní ochrana povodí tohoto vodárenského zdroje za účelem dlouhodobého zajištění trvale vysoké

              kvalitní  povrchové vody.

 

        3.  K dosažení prioritního cíle byla z iniciativy obcí založena obecně prospěšná společnost „Čistá Želivka o. p. s.“ jako přirozený iniciátor,   nositel a koordinátor  projektů.

 

      4.    S ohledem na současný stav a prokázané riziko znečišťování povrchové vody ve vodárenské nádrži Želivka (Švihov) způsobované především plošnými zdroji znečištění je nutné zahájit přípravu aktivit a projektů k dosažení prioritního cíle.

 

Signatáři memoranda prohlašují, že na aktivitách a projektech směřujících k ochraně vodárenského zdroje Želivka (Švihov), předložených obecně prospěšnou společností „Čistá Želivka o. p. s.“, budou spolupracovat a napomáhat jejich realizaci.

 

Memorandum podepsali:

Za hlavní město Praha primátor Pavel Bém

Za Středočeský kraj hejtman Petr Bendl

Za kraj Vysočina hejtman Miloš Vystrčil

Za o.p.s. Čistá Želivka starosta města Pelhřimov a předseda o.p.s. Leopold Bambula

Za Zemědělský výbor PSP ČR předseda Jiří Papež

 

„Podpora úsilí a bližší spolupráce k ochraně vodárenského zdroje Želivka (Švihov) je zájmem kraje Vysočina, protože převážná část povodí se nachází právě na území kraje a tento zdroj zároveň slouží k zásobování pitnou vodou části obyvatelstva okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod“, uvedl Ivo Rohovský, radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství a vodního hospodářství.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Memorandum pomůže udržet kvalitu vody ve Švihovské nádrži

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.9.2008 / 29.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze