Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Nařízení č. 7/2008

ukončení mimořádných veterinárních opatření
ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
 

 
 

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina

Nařízení   č. 7/2008

 

 

         Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů ukončuje

 

 

mimořádná  veterinární opatření

ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

 

 

 

vydaná Nařízením Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina č. 5/2007.

 

 

 

1.       Dotčené obecní úřady uveřejní toto nařízení na úřední desce způsobem v obci obvyklým, ve smyslu ustanovení § 76 odst.3  veterinárního zákona.

2.       Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem  jeho vyhlášení ; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu.

3.       Nařízení je každému přístupné na Krajské veterinární správě pro kraj Vysočina, na Krajském úřadě kraje Vysočina  a  u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne   24. 9. 2008                                           

 

 

 

 

                                                                                  MVDr. Jiří  Š u l c                                                                                         

                                                                                  ředitel Krajské veterinární správy

                                                                                  pro kraj Vysočina

 
Zodpovídá: Bc. Ivana Schimmerová
Vytvořeno / změněno: 26.9.2008 / 26.9.2008 | Úřední deska od-do: 26.9.2008-28.11.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy > Mezinárodní projekty OI > CEMSDI

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze