Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jakýkoliv důvod je dobrý, třiďte odpad - má to smysl!

PET lahve
Krajská komunikační kampaň 2008 (KKK) je již čtvrtým rokem součástí projektu „Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů (KO) a zajištění jejich využití včetně jejich obalové složky“ realizovaného krajem Vysočina ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
 

 
 

KKK podpoří upevnění povědomí široké veřejnosti o nutnosti, správnosti, užitečnosti a smyslu třídění všech využitelných složek KO, posílí pocit odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s předcházením vzniku odpadů a s tříděním KO, naučí a upevní správné návyky při třídění odpadů a zvýší počet obyvatel zapojených do třídění odpadů spolu se zvýšením výtěžnosti tříděného KO z celkově vyprodukovaného KO. „Z již realizovaných průzkumů vyplývá, že 89% obyvatel kraje třídí složky odpadu a 92 % dotazovaných souhlasí s umístěním kontejnerů v blízkosti svého bydliště. Faktem zůstává, že 26% dotázaných stále ještě neví, jak třídit. Na tuto skupinu spoluobčanů se v kampaních zejména zaměříme,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Pavel Hájek.

 

Hlavní část kampaně bude probíhat v období září - listopad 2008. V rámci akcí pro veřejnost proběhne Odpadová pexeso olympiáda měst (škol) formou skládání obřího pexesa, nejvyšší PET lahve, originálního Plastožrouta s řadou kvízů a testů. Akce se uskuteční v těchto termínech:

22. září - Jihlava, Masarykovo náměstí

23. září - Velké Meziříčí, Náměstí
24. září - Třebíč, Karlovo náměstí                  

25. září - Žďár n. Sázavou, nám. Republiky
26. září - Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.    

6. říjen - Chotěboř, náměstí T.G.Masaryka
7. říjen - Světlá n. Sáz., nám. Trčků z Lípy      

8. říjen - Moravské Budějovice, nám. Míru
9. říjen - Kamenice nad Lipou, veřejné prostranství před základní školou
10. říjen - Humpolec, Havlíčkovo náměstí (před kinem).

 

Kampaň prostřednictvím médií: Seriál k třídění odpadů v deníku Deník (krátká hesla, kreslené vtipy a soutěž); vysílání spotů v Českém rozhlase Region a Rádiu Vysočina; CD pro obce s předpřipravenými tématickými články, počítačovou hrou pexeso, prezentací rekordů z oblasti odpadů z Festivalů rekordů a kuriozit z Pelhřimova apod.

 

Soutěž školních časopisů dle vytvořených manuálů pro redaktory školních časopisů budou moci žáci škol provést anketu mezi občany, z níž by měla vyplynout míra informovanosti občanů o problematice třídění a vytváření odpadů. Žáci budou sbírat odpovědi a zároveň předávat informace dotazovaným.

 

Webové stránky k třídění odpadů na Vysočině a ke kampani  mají adresu www.tridime-vysocina.cz , která obsahuje informace ke kampani, k soutěži obcí, k odpadovému hospodářství a odkazy na další související webové stránky.

 

Realizací kampaně byla na základě výběrového řízení pověřena Agentura Dobrý den s.r.o. z Pelhřimova. Kampaň vychází z doporučení plynoucích z průzkumu veřejného mínění „Postoje obyvatel kraje Vysočina k odpadům“ z roku 2007, částečně navazuje na KKK 2007 a na celostátní kampaň EKO-KOMu 2008.

 

V kraji Vysočina se zvýšila výtěžnost vytříděných odpadů ze 40,41 kg/obyv. v roce 2006 na 46,89 kg/obyv. v roce 2007 (bez kovů na obyvatele z 29,85 kg v roce 2006 na 32,45 kg v roce 2007. Průměr ČR činil bez kovů v roce 2006 28 kg a v roce 2007 31,8 kg na obyvatele).  V období 2004 – 2007 byla sběrná síť zahuštěna o 3 607 kontejnerů, což činí nárůst o 30% a dostupnost sběrného hnízda se ze 179/obyv. snížila na 125 obyv.

Pokud by se veškerý odpad vytříděný občany Vysočiny naložil na vlak, jeho délka by dosáhla 52 km, což je vzdálenost z Jihlavy do Velké Bíteše. V roce 2004 by měl tento vlak délku 33 km.

 

Více informací naleznete na www.tridime-vysocina.cz, http://www.vysocina-legese.public-i.tv/ a www.ekokom.cz

 

Jakýkoliv důvod je dobrý, třiďte odpad - má to smysl!

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina

    Tel. 564 602 522

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.9.2008 / 22.9.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze