Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výroční zpráva za rok 2004

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

ZA ROK 2004

 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje kraj Vysočina následující informace:

 

I. V roce 2004 bylo podáno 1605 žádostí o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.

II. Další žádosti byly podávány telefonicky nebo ústně a byly zodpovězeny příslušnými zaměstnanci kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu kraje Vysočina na místě.

III. V roce 2004 bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, žádný případ nebyl řešen soudem.

IV. V roce 2004 neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz a na jeho úřední desce.

 

 

V Jihlavě dne 16. 2. 2005

 

Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

JUDr. Simeona Zikmundová

ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.2.2005 / 16.2.2005

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies