Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výroční zpráva za rok 2006

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZA ROK 2006

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje kraj Vysočina následující údaje:

 

I. V roce 2006 bylo podáno 17 žádostí o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Z toho 15 žádostí o informace bylo vyřízeno kladně – požadované informace byly poskytnuty v celém rozsahu, 2 žádosti o informace byly zčásti odmítnuty.

II. Další žádosti byly podávány telefonicky nebo ústně a byly zodpovězeny příslušnými zaměstnanci kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu kraje Vysočina na místě.

III. V roce 2006 byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

IV. Žádný případ nebyl řešen soudem.

V. V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

VI. V roce 2006 byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Důvodem podání stížnosti bylo nedodržení formy odmítnutí poskytnutí informace, a to pouhým sdělením, nikoliv rozhodnutím. Vyřízení stížnosti proběhlo formou rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (ve lhůtě možné autoremedury), a to z důvodu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz a na jeho úřední desce.

 

 

V Jihlavě dne 22. 2. 2007

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

hejtman kraje Vysočina

 

JUDr. Simeona Zikmundová v. r.

ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.3.2007 / 1.3.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies