Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výroční zpráva za rok 2007

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,

ZA ROK 2007

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje kraj Vysočina následující údaje:

I.                     V roce 2007 bylo podáno 22 žádostí o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Z toho 21 žádostí o informace bylo vyřízeno kladně – požadované informace byly poskytnuty v celém rozsahu, 1 žádost o informace byla odmítnuta.

II.                   Další žádosti byly podávány telefonicky nebo ústně a byly zodpovězeny příslušnými zaměstnanci kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu kraje Vysočina na místě.

III.                  V roce 2007 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

IV.                Žádný případ nebyl řešen soudem.

V.                  V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

VI.                V roce 2007 byla podána 1 stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvodem podání stížnosti byl nesouhlas žadatele se způsobem vyřizování žádosti o informace. Stížnost byla postoupena Ministerstvu vnitra ČR, které postup kraje při vyřizování žádosti potvrdilo.

VII.               Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/ a na jeho úřední desce.


V Jihlavě dne 4. 2. 2008

 

Miloš Vystrčil v. r.

hejtman kraje Vysočina

 

JUDr. Simeona Zikmundová v. r.

ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.2.2008 / 8.2.2008

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies