Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nové a zajímavé webové stránky – problematika odpadového hospodářství jinak

kontejnery
Zajímáte se o životní prostředí? Chcete dozvědět více o způsobech třídění odpadů, související legislativě a názorech politických představitelů na problematiku evropských předpisů? Pokud si na tyto otázky odpovíte „ANO“ a navíc chcete poznat blíže prostředí veřejné správy v kraji Vysočina , pak by vás mohla zaujmout nová webová stránka www.kr-vysocina.cz/legese.
 

 
 
Jde o webové prostředí evropského projektu Legese, který je podpořen evropskou iniciativou eParticipation. Cílem této iniciativy je přiblížit zajímavé aspekty činnosti veřejných institucí občanům a dosáhnout tak většího zájmu občanů o veřejné záležitosti.

V rámci projektu Legese byla zpracována problematika odpadového hospodářství z několika hledisek.

První hledisko je tzv. obecně informativní. Zájemci z řad veřejnosti naleznou na stránkách projektu informace o tom, jak třídit různé druhy odpadu a jaké instituce kontaktovat v případě dotazů na tuto problematiku.

Druhý typ informací je tzv. legislativní. Na webu projektu jsou k dispozici dokumenty pojednávající o ovlivnění českého práva EU legislativou, povinnosti samospráv v oblasti odpadového hospodářství či různému přístupu obcí při vytváření a vyhodnocování strategií, kterými pak řídí odpadové hospodářství na svém území.

Třetím aspektem projektu bylo přiblížit občanům názor představitelů Evropského parlamentu na otázky týkající se ovlivnění práva našeho státu právem Evropské unie a také vztahu představitelů této evropské instituce se zástupci samospráv na krajské či obecní úrovni.

Vzhledem k tomu, že jedním s cílů projektu Legese bylo využít moderní informační a komunikační technologie pro zpracování výše zmíněných informací, naleznete na uvedené webové adrese kromě dokumentů také video-přenosy rozhovorů či různých pracovních jednání vztahující se k dané problematice.

Máte tak jedinečnou možnost vidět a slyšet názory vašich zástupců na národní či regionální úrovni přímo z pohodlí vašeho domova. Myslíme si, že zveřejněné informace mohou být zajímavé jak pro občany, tak například pro studenty problematiky veřejné správy či životního prostředí, nebo pro odborné pracovníky měst a obcí. Věříme, že pro každého z řad těchto cílových skupin se na stránkách najde hodnotná informace a budeme velmi rádi, pokud se o svůj názor podělíte s námi v elektronické diskusi.

Projekt Legese: www.kr-vysocina.cz/legese

  • Václav Jáchim, odbor informatiky
    Krajský úřad kraje Vysočina
    Tel.: 564 602 346,e-mail: jachim.v@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.8.2008 / 29.8.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze