Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vše o novém školním roce 2008/2009

Vyučování ve školním roce 2008/2009 bude zahájeno v pondělí 1. září 2008. Do lavic základních škol v kraji Vysočina usedne 42 737 žáků. Střední školy bude na Vysočině navštěvovat 26199 žáků a přibližně 1300 studentů bude studovat vyšší odbornou školu z toho 1000 studentů v denní formě studia. Předškolního vzdělávání v mateřských školách se zúčastní cca 15 000 dětí.
 

 
 
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009 a školní rok skončí v úterý 30. června 2009. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí 2. ledna 2009. Vyučování bude opět zahájeno v pondělí 5. ledna 2009. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny v termínu 2. – 8. února 2009. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 9. - 10. dubna 2009. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009. Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v období 15. 1. – 15. 2. 2009. Prvé kolo přijímacího řízení ke studiu ve středních školách se stanoví na týden od 20. do 24. dubna 2009 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do jiné formy než denní formy vzdělávání se konají v týdnu od 27. do 30. dubna 2009. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v týdnu od 12. do 16. ledna 2009.

Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno
336 mateřských škol
281 základních škol
(z toho 135 úplných, 116 málotřídních a 15 „speciálních škol“),
68 středních škol (z toho 48 škol zřizovaných krajem, 3 zřizované církví a 17 škol jiných zřizovatelů)
13 vyšších odborných škol (z toho 9 zřizovaných krajem, 4 soukromé)
25 základních uměleckých škol (z toho zřizovaných obcí 17, krajem 7 a 1 soukromá)
20 domů dětí a mládeže (z toho zřizovaných obcí 10, krajem 8 a 2 jiným zřizovatelem)
Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2008 celkem 97 škol a školských zařízení.

Od 13. 5. 2008 byla zřízena příspěvková organizace Vysočina Education a od 1. 1. 2009 převezme činnosti Pedagogického centra Vysočina.

Od 3. září 2007 začaly vyučovat základní školy v prvních a šestých ročnících a gymnázia v prvních ročnících osmiletého gymnázia podle nových školních vzdělávacích programů.

Některé očekávané změny na krajských školách:
ZUŠ Jihlava – od 1. 1. 2009 dochází ke změně zřizovatele z kraje Vysočina na město Jihlava.
ZŠ Pacov, Španovského – od 1. 1. 2009 dochází ke zrušení. Vzdělávací činnosti přebírá ZŠ Pacov zřizovaná městem Pacov.

Některé změny na obecních školách:
ZŠ a MŠ Hodov – zrušena k 1. 9. 2008 ZŠ Hodov a zůstala MŠ Hodov
ZŠ a MŠ Police – zrušena k 1. 9. 2008
K 1. 9. 2008 vznik samostatné malotřídní ZŠ Police
K 1. 9. 2008 vznik samostatné MŠ Police


  • Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel.: 564 602 843, e-mail: pech.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.8.2008 / 29.8.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze