Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

S jedinou vstupenkou do všech muzeí a galerií zřizovaných krajem Vysočina

Vstupenka
Od 1. září 2008 postačí do všech muzeí a galerií, které zřizuje kraj Vysočina, jediná vstupenka. Ta svého držitele opravňuje ke 12 vstupům do krajských kulturních zařízení za zvýhodněnou cenu. Vstupenku ve třech variantách – plné vstupné za 120 korun, snížené vstupné za 60 korun a vstupné pro školní třídy za 300 korun – lze zakoupit ve 4 muzeích, 4 jejich pobočkách a 3 galeriích v kraji Vysočina.
 

 
 
Používání jednotné vstupenky je velice jednoduché. Na její zadní straně je uveden seznam muzeí a galerií, v nichž lze vstupenku koupit a uplatnit. Při každém vstupu bude razítkem postupně označováno jedno z 12 volných políček na zadní straně vstupenky až do jejího vyčerpání s dvanáctým vstupem.
„Cílem pilotního projektu společné vstupenky je umožnit přístup široké veřejnosti do krajských kulturních zařízení za lidové vstupné. Chtěli bychom přilákat zejména rodiny s dětmi, školní mládež i seniory. Doufám, že se projekt společné vstupenky osvědčí a podstatně se zvýší návštěvnost muzeí a galerií, které kraj Vysočina zřizuje,“ uvedla radní pro oblast kultury Jana Fischerová.

Další výhodou společné vstupenky je přenosnost. Vstupenka není totiž vystavena na jméno a tak ji lze zapůjčit známým nebo přátelům. Navíc držitel vstupenky ji může použít k opakovaným návštěvám různých výstav v jednom kulturním zařízení.

Pro zájemce je připraven i informační leták, který obsahuje seznam a kontakty na jednotlivá zařízení včetně přehledné mapy.
Společná vstupenka s plným a sníženým vstupným bude mít platnost do 31. 12. 2009, vstupenka pro školy do 30. 6. 2009. Poté bude celý projekt vyhodnocen a případně upraven.

Seznam muzeí a galerií, které lze navštívit v rámci společné vstupenky:
Název/adresa
Internetové stránky
Telefon/E-mail
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod
tel.: 569 429 151
e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz
Muzeum Vysočiny Jihlava
Masarykovo náměstí 55, Jihlava
tel.: 567 573 880
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
Muzeum Vysočiny Jihlava,
pobočka Telč, nám. Zachariáše z Hradce 1, Telč
tel. 567 243 918
email: muzeum.telc@centrum.cz
Muzeum Vysočiny Jihlava,
pobočka Třešť
, Schumpeterův dům, Rooseveltova 6, Třešt´
tel: 567 214 597
e-mail: muzeum.trest@centrum.cz
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
tel.: 565 323 184, 565 323 456
e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz
Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, Třebíč
tel.: 568 840 518
e-mail: muzeum@zamek-trebic.cz
Muzeum Vysočiny Třebíč,
pobočka Jemnice,
náměstí Svobody 75
mobil: 604 419 160
Muzeum Vysočiny Třebíč,
pobočka Moravské Budějovice,
nám.Míru 1
tel./fax: 568 421 100
e-mail: muzeum@ktvmb.cz
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod
tel.: 569 429 151
e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo nám. 1, N. M. na Moravě
tel.: 566 654 223, 566 654 213, 566 654 211 (pokladna)
horacka.galerie@nmnm.cz
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
budova Komenského 10, Jihlava
tel.: 567 301 680
e-mail: ogv@ogv.cz
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
budova Masarykovo nám. 24, Jihlava

e-mail: ogv@ogv.cz  • Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad kraje Vysočina,
    Tel.: 724 650 161, e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.8.2008 / 27.8.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze