Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina k návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina

Až do 20. srpna 2008 probíhá veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR). V praxi to znamená, že do tohoto termínu v souladu se zákonem krajský úřad zastoupený odborem územního plánování a stavebního řádu přijímá k ZÚR připomínky široké veřejnosti. Jedním z témat, které je řešeno v ZÚR, jsou i tzv. rozvojové oblasti a rozvojové osy.
 

 
 
Rozvojové oblasti a rozvojové osy v našem regionu v tomto dokumentu mapují stávající rozvojový potenciál (skutečnost, realitu) např. z hlediska průmyslu, zemědělství, řemeslné výroby, služeb, ale i demografie, vývoje zaměstnanosti, přírodních podmínek atd. Jde tedy o jakousi inventuru stávajícího stavu.

ZÚR v žádném případě neomezuje sídla, která ve vyznačené rozvojové oblasti či rozvojové ose neleží, v možnostech jejich dalšího faktického rozvoje. Určitě je zde možný a žádoucí např. rozvoj bydlení, vzdělávání, přiměřené průmyslové nebo zemědělské výroby, turistického ruchu, služeb a pod. "Rozvoj zde však ale nebude probíhat způsobem charakteristickým pro intenzivně urbanizovaná území například formou výstavby velkých průmyslových nebo zemědělských celků, hromadné bytové výstavby, budování vysokoškolských areálů. Přesně toho se týká např. i "minimalizace rozvoje sídel na území CHKO", jak je popsáno v ZÚR," vysvětlil vedoucí krajského odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Jan Strejček. Například v konkrétním případě obcí v CHKO Žďárské vrchy pro účely zpracování ZÚR vyšlo navrhované řešení z Územního plánu velkého územního celku Žďárské vrchy, které je platný od 1. 1. 1990. Skutečnost je taková, že míra ochrany území se v této lokalitě pro obce, po přijetí ZÚR, nezmění.

Považuji za nutné upozornit, že návrh ZÚR je věcí odboru územního plánování a stavebního řádu. Krajská samospráva (zastupitelé, radní, hejtman) jsou v tomto okamžiku vůči tomuto odboru ze zákona ve stejné pozici jako obce a další instituce, které mají možnost ZÚR připomínkovat v rámci veřejného projednávání v termínu do 20. srpna 2008.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava
mobil: 724 650 123
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.8.2008 / 18.8.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze