Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2003

4. červen 2003
 

 
 

V Jihlavě dne 9. května 2002

 

P o z v á n k a

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

1. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

ve středu 4. 6. 2003 v 9:00 v zasedací místnosti hejtmana kraje A 3.15,

Žižkova 57, Jihlava.

 

Navržený program jednání:

 

1.         Zahájení (František Dohnal, hejtman kraje)

2.         Projednání pracovního plánu bezpečnostní rady kraje (Ing. Jan Murárik)

3.         Plnění usnesení z posledního jednání BRK (Ing. Jan Murárik)

3.         Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje (Pavel Maslák)

4.         Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

5.         Krizové řízení na obcích s rozšířenou působností po ukončení činnosti okresních úřadů (Ing. Jan Murárik)

6.         Návrh vyčleněného objemu finančních prostředků v rozpočtu kapitoly kraje k zajištění přípravy na krizové situace (Pavel Maslák)

7.         Informace o průběhu cvičení Havarijního štábu JE Dukovany  dne 2. 4. 2003 (Ing. Ivo Kouklík)

8.         Projednání plánu cvičení IZS kraje  (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

9.         Informace o zřízení 19. Krajského vojenského velitelství Jihlava, jeho organizační složení a jeho působnost ( plk. Ing. Karel Kredba)

10.       Využití geografického informačního systému KrÚ při podpoře složek IZS ( RNDr. Jiří Hiess vedoucí oddělení správy GIS KrÚ)

Vaší případnou neúčast prosím sdělte tajemníkovi BRK na tel. číslo 564 602 131,

mob. 777 750 142 nebo na e-mailovou adresu murarik.j@kr-vysocina.cz

 

Se zdvořilým pozdravem

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2003 / 3.6.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze